opinia o mintos

Opinia o inwestycji w pożyczki gwarantowane Mintos?

,,Lokaty są u was strasznie niskie, kiedyś to były lokaty’’ – mniej więcej takiej słowa często padają w okienkach bankowych wśród klientów, którzy dowiadują się o obecnym oprocentowanie lokat. Obecnie znajdujemy się w czasach niskich stóp procentowych, co przekłada się na obecne oferty banków w kontekście bezpiecznych lokat czy kont oszczędnościowych. 1-2% w standardowej ofercie, 3-3,5% w promocji, zazwyczaj w krótkich okresach, często z ograniczeniami kwotowymi – to wszystko na co mniej więcej możemy liczyć.

Z uwagi na te fakty część osób szuka alternatyw w lokowaniu środków. Akcje mimo, iż dają w ostatnich miesiącach dobrze zarobić powoduje często strach przed możliwą powtórką scenariuszów z 2008 roku. Obligacje korporacyjne teoretycznie mogą dać zarobek większy niż na lokacie, natomiast zawsze jest ryzyko, iż dana firma upadnie i nigdy nie zwróci nawet ulokowanego kapitału, jak było w duże mierze z Gantem. A może pośrednio zainwestować na giełdzie, czyli z funduszami inwestycyjnymi ?

Ryzyko dalej jest mimo zdywersyfikowanego portfela, a dochodzą wysokie opłaty za samo ,,obracanie środkami’’, a bywają i opłaty za wejście/wyjście w wielu instytucjach. Nieruchomości? Droga zabawa, a i rentowności niekoniecznie adekwatne do ryzyka. Dochodzi się do wniosku, że nie ma zysku większego niż na lokatach bez ryzyka. Lokaty to bezpieczna część portfela służąca ochronie pieniędzy przed inflacją (co i nie zawsze się udaje), a to co ponad stawki lokatowe wiąże się z ryzykiem. Tymczasem gdzieś czytamy o produkcie pożyczek gwarantowanych Mintos – że jest bezpieczne, z gwarancją, z dużymi zyskami. Jak jest w rzeczywistości? Czy warto ulokować tam część wolnych środków przeznaczonych na inwestycje? Przyjrzyjmy się bliżej się temu i prześwietlmy to.

Czym jest ten Mintos ?

Na początku cytat ze strony Mintos, jako odpowiedz do pytania z nagłówka: ,,Mintos to środowisko rynkowe pożyczek społecznościowych, które łączy inwestorów z pożyczkobiorcami zaciągającymi pożyczki u różnych pierwotnych pożyczkodawców’’.  Zatem schemat jest taki:

 1. Jan Kowalski składa wniosek o pożyczkę w firmie pożyczkowej,
 2. firma pożyczkowa rozpatruje wniosek i ostatecznie udziela pożyczki dla Jana Kowalskiego,
 3. firma pożyczkowa wystawia pożyczkę na platformie Mintos i inwestorzy mogą w nią ulokować swoje środki,
 4. inwestor za to otrzymuje od firmy pożyczkowej odsetki (w każdej racie spłaconej przez pożyczkobiorcę ratę kapitałowo-odsetkową), a sama firma pożyczkowa dzięki temu kapitał na dalsze pożyczki.

Firmy pożyczkowe zarabiają duże pieniądze od pożyczkobiorców z tytułu prowizji i odsetek za udzielone pożyczki. Nie rzadko RRSO w takich pożyczkach sięga kilkuset procent! Prawo stanowi, iż w przeciwieństwie do Banków – firmy pożyczkowe nie mogą przyjmować depozytów od klientów, z których mogłyby finansować właśnie pożyczki.

Dlatego ich pomysłem na zgromadzenie kapitału jest wystawienie udzielonej pożyczki na platformie Mintos. Następnie zapłacenie inwestorowi większych odsetek niż na lokatach, aby go zachęcić to ulokowania środków w daną pożyczkę. Dzięki zgromadzonych środków od inwestorów firma pożyczkowa ma możliwość udzielenia większej liczby pożyczek i większego zarobku. Krótko mówiąc opłaca się im to, gdyż odsetki zapłacone przez pierwotnego pożyczkobiorcy są znacznie większe niż te, które zapłacą dla inwestora. Takowa różnica jest znacznie większe niż różnica między odsetkami z lokat i kredytów banków komercyjnych.

Czy to jest bezpieczne? Ile można zarobić? Na jak długo lokujemy środki?

Skoro znamy już schemat działania platformy Mintos przyjrzyjmy się najważniejszym parametrom inwestycji: czy jest to bezpieczna inwestycja, ile można zarobić, na jak długo lokujemy środki.

Bezpieczeństwo inwestycji w pożyczki Mintos

Zacznijmy od tego, że na Mintos dostępne są oferty z gwarancją odkupu i bez gwarancji odkupu Pierwsza dają to bezpieczeństwo dla inwestora, iż w przypadku spóźnienia spłaty pożyczki o 60 dni firma pożyczkowa oddaje inwestorowi pieniądze i należne odsetki za dany okres i sama zajmuje się ściąganiem należności od dłużnika. W przypadku braku gwarancji w analogicznej sytuacji inwestor musi liczyć się ze stratę kapitału.

Zatem pożyczki z gwarancją odkupu stanowią wielki bufor bezpieczeństwa, Co ciekawe przy każdej inwestycji generowana jest umowa cesji pożyczki. Ten dokument daje prawo, aby w wypadku niespłacania takiej pożyczki lub upadłości firmy pożyczkowej albo Mintos – samodzielnie domagać się zwrotu pożyczki bezpośrednio u dłużnika. Od razu zaznaczam, że firmy pożyczkowe z reguły generują duże przychody i nie upadają, a Mintos stara się dokładnie analizować firmy przed przystąpieniem ich do platformy. Jednakże, jak przy każdej inwestycji trzeba brać pod uwagę każdy scenariusz.

Zysk na pożyczkach na Mintos

Na platformie Mintos dostępne są tysiące ofert pożyczek zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Oferty pożyczek są zarówno wystawiane przez polskie firmy, jak i zagraniczne. Tyczy się to też waluty inwestycji – istnieje możliwość inwestować w polskim złotym, jak i w innych walutach zagranicznych. Pokazuje to ewidentnie, że Mintos jest platformą o globalnych zasięgu.

Dostępne pożyczki różnią się zarówno długością okresu spłaty  jak i oprocentowaniem. Możemy znaleźć pożyczkę z okresem spłaty 1 miesięcznym, jak i kilkuletnim. Na rynku pierwotnym kupujemy pożyczki, które są ,,nowe’’ – nie rozpoczęła się ich spłata. Dzięki istnieniu rynku wtórnego mamy możliwość sprzedaży pożyczki, jeżeli potrzebujemy środków, a termin spłaty jeszcze nie upłynął. Dostępność inwestycji na rynku pierwotnym  jest już od 50 złotych, natomiast przy rynku wtórnym od każdej kwoty. W 1 pożyczkę zainwestować może wiele osób do kwoty udzielonej pożyczki. Przy każdej pożyczce możemy sprawdzić w jakim wieku jest pożyczkobiorca, na jaki cel przeznacza środki, jak dotychczas radził sobie ze spłatą zobowiązania, kto jest pierwotnym pożyczkodawcą, czy jaka rozkłada się struktura inwestycji.

Zysk (oprocentowanie) pożyczek tak naprawdę jest różny i zależny od wielu elementów tu już przytoczonych: długości pożyczek, jak długo i w jaki sposób jest spłacana itp. Patrząc na oprocentowania pożyczek z gwarancją odkupu (najbardziej bezpiecznych), jak i relacjach osób już inwestujących długi czas na tego typu platformie – zysk na takich inwestycjach jest w stanie kształtować się na poziomie 10%.

Warto inwestować w pożyczki gwarantowane Mintos?

Opisany artykuł miał za zadanie przybliżyć działania pożyczek gwarantowanych Mintos, która dla większości jest czymś mało znanym. Mintos oczywiście nie jest żadna alternatywną dla bezpiecznych lokat bankowych, natomiast może być jak najbardziej opcję na lokowania puli naszych środków przeznaczonych na inwestycje. Zyski na poziomie dwucyfrowym są tutaj jak najbardziej możliwe, natomiast dzięki gwarancji odkupu mamy pewność, iż niespłacona pożyczkę spłaci nam firma pożyczkowa. Dzięki temu relacja zysk/ryzyko jest na poziomie, który większość może uznać za warty zainteresowania.

W naprawdę skrajnych przypadkach dzięki umowie cesji sami będziemy mogli domagać się zwrotu swojego długu. Oczywiście, jak przy każdej inwestycji warto najpierw zaczerpnąć wiedzę o danej inwestycji, a także stosować rozważne kroki, jak np. dywersyfikacja portfela pożyczkowego, czy kupowanie pożyczek tylko z gwarancją odkupu. O tym jak już bezpośrednio inwestować, więcej można przeczytać w poradniku, z którego sami korzystaliśmy na ten temat, tutaj http://rekinfinansow.pl/inwestowanie-pozyczki-mintos/.

15 comments

 1. POzdrawiam says:

  „Opisany artykuł miał za zadanie przybliżyć działania pożyczek gwarantowanych Mintos”
  Otóż Minos nie gwarantuje odkupu. Gwarancja odkupu jest udzielana przez pożyczkodawcę. A czy pożyczkodawca okaże się kolejnym Amber Goldem czy nie to kwestia szczęścia i czasu. Zdaje się że pierwsze ofiary już są. Od lipca 2017 firma pożyczkowa Eurocent zawiesiła wykup niespłaconych pożyczek.

  • Marek i Hania says:

   Cytuje Pan/Pani zdanie, które wcale nie mówi, że Mintos sam w sobie gwarantuje wykup. – Mintos podejmuje cały szereg działań w celu wstępnej i bieżącej oceny podmiotów udzielających pożyczki, do tego wymaga depozytu od każdej pożyczki od firmy pożyczkowej.

   Dla ignorantów i osób o bardzo niskiej wiedzy wszystko może być Amber Goldem, kwestią szczęścia czy czasu – przykładem jest Pan – nie potrafi Pan dokonać właściwej oceny – analizować sprawdzań finansowych, nie interesuje się Pan kto prowadzi firmy pożyczkowe – nie potrafi sprawdzić ani ocenić kompetencji takich osób, kto audytuje konkretne firmy pożyczkowe, jakie mają wyniki i sytuację finansową, jakie są szanse i zagrożenia dla rynku pożyczkowego, jaka jest koniunktura w gospodarce itd. W związku z tym jakakolwiek inwestycja nie jest dla Pana.

   O tyle śmieszny jest Pana przykład bo polską firmą pożyczkową Eurocent zarządza… urzędnik państwowy – nadzorca sądowy, do którego na pewno ma Pan wielkie zaufanie. To on podejmuje decyzje o wykupie obligacji czy pożyczek na giełdzie, to on prowadzi restrukturyzacje bo zgodnie z orzeczeniem sądu spółka Eurocent ma zdolność do uzyskiwania przychodów i dalszego prowadzenia działalności. Dodamy tylko, że Eurocent jest notowany na polskiej giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, tak samo jak obligacje tej spółki. Przypomnijmy, że nadzór nad GPW pełni KNF – kolejni urzędnicy, do których na pewno ma Pan wielkie zaufanie.

   Puentą niech będzie to, że ten kto ma niską wiedzę, jest leniem, któremu nie chce się nic sprawdzić i uczyć nie powinien inwestować. Powinien pozostać biedny i tak się dzieje zgodnie z zasadą ekonomi wolnorynkowej. Szkoda tylko, że socjaliści zmuszają przedsiębiorczych ludzi do utrzymywania takich ofiar losu jak Pan.

   • Dla zainteresowanych alternatywnym sposobem lokowania na średni okres polecam Life Settlements. Służę wszelkimi informacjami. Sam zainwestowałem sporą sumkę. W Mintos też inwestuję- cash flow jest lepsze. Pozdrawiam

 2. Łukasz says:

  Dzień dobry.
  Inwestycja wygląda dość ciekawie, bezpiecznie i opłacalnie. Ktoś jednak wie jak się później rozliczyć z podatków od takiego zarobku? Nigdzie nie można znaleźć informacji na ten temat a to jednak dość istotna kwestia.

  Pozdrawiam

  • Sebka says:

   …… i tu pojawia się problem. Prawo w Polsce nie nadążyło za takim sposobem inwestowania.
   Dla świętego spokoju złożyć PIT38 poz.35. W takim przypadku nie odliczamy kosztów uzyskania przychodu, czy wymiany walut.

  • Formalnie trzeba zapłacić PCC od każdej umowy cesji, później „belka” od odsetek do każdej pożyczki. Inwestuje się rozpraszając ryzyko po 50-100 zł lub 15-25 Euro w każdą pożyczkę. Prosze sobie przekalkulować ile będzie z tym rozliczaniem roboty przy inwestycji min 10 000 PLN. Decyzja należy do Ciebie.

   • Krystian says:

    Skąd pan bierze to pcc jak nie zawiera pan umowy z pożyczkobiorcą tylko zabezpiecza już udzieloną pożyczkę udzieloną przez firmę.

 3. ProsteInwestowanie says:

  Na platformie inwestuje od listopada, jak na razie żadnych problemów, pożyczki z gwarantowanym wykupem po 60 dniach bez spłaty są zwracane z odsetkami.

 4. Rysiek says:

  Dzień dobry,
  pozwolę sobie napisać podsumowanie, głównie dla osób chcących zacząć.
  Warto zaznaczyć, że zarówno wybór gwarancji wykupu jak i współpraca tylko z pożyczkodawcami kat. B (wg Mintos) wzwyż to opcje „must have” dla redukcji ryzyka. Polecam krótkie okresy (np. 3 m-ce, żeby łącznie w najgorszym wypadku być spłacanym po 90 dniach) i małe kwoty na kilku pożyczkach zarówno w PLN jak i EURO (czytać regulamin opłat swojego banku, żeby przelew nie był drogi, a już tym bardziej żeby jakieś podwójne przewalutowanie się nie zdarzyło), bo tych pierwszych na krótki okres jest mało, a te drugie mają większą stopę zwrotu.

  Obecnie zdjęcie twarzy oraz dowodu lub paszportu jest wymagane również po założeniu konta, a nie tylko gdy chcemy wypłacić środki z Mintos.
  Zdjęcie, daty i nr dowodu muszą być widoczne, o nr PESEL nie wspominają.

  Z góry dziękuję i życzę sukcesów w życiu!
  Z pozdrowieniami,
  Rysiek

 5. Jarek says:

  Tego typu platformy to przyszłość bankowości. Prawodawstwo musi się dostosować bo jest dla ludzi. Wystarczy wpisać w Google ” „inwestycje w pożyczki” i wybrać sobie coś, najlepiej wybrać z zabezpieczeniem wiarygodnych firm pożyczkowych lub z zabezpieczeniem hipotecznym czyli nieruchomością. Wtedy dobrze zarobimy a kapitał jest bezpieczny.

 6. Krzysztof says:

  Obecnie gwarancja wykupu nie jest żadną gwarancją. Mintos tylko informuje, że jest jakaś gwarancja ale nie bierze za nią żadnej odpowiedzialności. A kto jest odpowiedzialny za informacje wyświetlane na Stronie Mintos?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *