W 2002 roku rząd SLD z Markiem belką jako minister finansów a później premierem wprowadził podatek od dochodów kapitałowych. Danina ta potocznie jest nazywana “podatkiem belki”. Dochód kapitałowy to między innymi zyski z lokaty bankowej. Tak więc wszyscy oszczędzający zostali de facto ukarani bo od tego czasu muszą płacić podatek od naliczonych odsetek na kontach oszczędnościowych lokatach bankowych i wielu innych instrumentach finansowych.

Wysokość podatku od lokat bankowych

Podatek od zysku z lokaty bankowej wynosi 19%. Podatek jest pobierany automatycznie przez bank także na konto otrzymujemy wyłączenie odsetki netto czyli po odjęciu 19%.

Jak obliczyć wysokość podatku od lokaty?

W zasadzie klient banku w ogóle nie musisz się przejmować tą kwestią ponieważ to bank oblicza zna jego wysokość należnego podatku.

  1. Na początek musimy policzyć zysk z lokaty terminowej. Zysk zaokrąglamy do jednego miejsca po przecinku czyli na przykład 100,2343zł po zaokrągleniu to to 100,23 zł
  2. Następnie zarobek z lokaty(odsetki) pomniejszamy o 19%. Można to zapisać według wzoru: Zysk = Odsetki – (0,19 *  Odsetki)
  3. Kwota naszego zysku netto czyli tego po opodatkowaniu jest dopisywana do naszego kapitału początkowego. Tym samym otrzymujemy kapitał wraz z zyskiem na swoje konto osobiste.

Warto lokować swoje oszczędności bezpiecznie Ale przy okazji na lokaty bankowe z najwyższym oprocentowaniem.