Autor: Edmund Dobrowolski

oprocentownie lokaty - definicja

Co to jest oprocentowanie lokaty?

Oprocentowanie lokaty to stopa procentowa, jaką zarabiasz od banku lub instytucji finansowej na swoich depozytach na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym lub lokacie bankowej.

Dowiedzenie się, czym jest oprocentowanie depozytów i jak może wpłynąć na Twoje oszczędności może być ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia Twoich celów finansowych.

Definicja i przykład oprocentowania lokaty bankowej

Stopa procentowa depozytu to procent zysku, jaki osiągasz z pieniędzy na oprocentowanym koncie w instytucji finansowej. To zasadniczo pieniądze, które banki i unie kredytowe płacą Ci za trzymanie Twoich pieniędzy w ich instytucjach.

Kiedy myślisz o stopach procentowych, prawdopodobnie myślisz o nich jako o opłatach, które płacisz za pożyczanie pieniędzy. Jednak dzięki oprocentowaniu depozytów masz również możliwość zarabiania pieniędzy.

To, ile pieniędzy zarobisz, jest oparte na procencie od głównego salda na Twoim koncie. Oprocentowanie depozytów jest zazwyczaj podawane jako roczny zysk z odsetek.  Możesz porównać różnych instytucji finansowych, aby znaleźć najbardziej konkurencyjne stawki, które pozwolą Ci zarobić więcej na Twoich pieniądzach.

Użyj kalkulatora lokat, aby obliczyć pieniądze, które zarobisz w ciągu roku. Obejmuje ona stopę procentową od salda głównego oraz odsetki składane.

Znajomość stopy procentowej depozytów lub na twoich kontach może odegrać rolę w osiągnięciu celów oszczędnościowych, ponieważ stopy mogą się znacznie różnić w różnych bankach. Na przykład, możesz uzyskać od 2% do 6% na koncie oszczędnościowym Pekao, podczas gdy inny bank płaci tylko 0,50%. Dobrze oprocentowana jest zazwyczaj lokata inbank.

Jak działa oprocentowanie depozytów

Kiedy wpłacasz pieniądze na oprocentowane konto, bank albo używa ich do pożyczania pieniędzy i zarabiania na odsetkach od tych pożyczek, albo bank może inwestować te fundusze, aby zarabiać pieniądze.

Banki płacą Ci pewien procent, aby zachęcić Cię do złożenia depozytu w banku, aby mogły wykorzystać Twoje pieniądze do zarobienia własnych.

Oprocentowanie depozytu jest tym, co bank płaci ci za trzymanie twoich funduszy na depozycie. Zazwyczaj wyższe oprocentowanie można znaleźć na kontach oszczędnościowych niż na kontach czekowych.

Na przykład, jeśli zdeponujesz PLN3,000 w banku takim jak CIT Bank, który płaci 0.50% od depozytów na swoich kontach oszczędnościowych, zarobisz PLN15 w pierwszym roku.3 Wzór wyglądałby tak:

PLN 3,000 x 0.05% (0.005) = PLN 15

Inny przykład: powiedzmy, że Bank A płaci 0,01% swoim klientom na kontach oszczędnościowych, a Bank B płaci 1,00%. Jeśli miałbyś na koncie PLN5,000, to po roku w Banku A zarobiłbyś około 50 centów, a w Banku B – 50 złotych.

O oprocentowaniu depozytów decyduje kilka czynników. Stopa rezerwy obowiązkowej NBP, ustalana przez NBP, jest głównym czynnikiem decydującym o oprocentowaniu, jakie płaci bank. Ważna jest także stopa depozytowa NBP.

Kiedy NBP podnosi stopy procentowe, może wzrosnąć również oprocentowanie Twojego konta oszczędnościowego. Podobnie, jeśli NBP obniży swoją stopę depozytową, odsetki na Twoim koncie oszczędnościowym najprawdopodobniej spadną.

Czy oprocentowanie lokaty jest tego warte?

Kiedy oszczędzasz pieniądze, oprocentowane konto może pomóc Ci zarobić więcej na realizację Twoich celów finansowych. Porównaj oprocentowanie lokat w różnych bankach, ponieważ wyższe oprocentowanie oznacza, że zarabiasz więcej pieniędzy.

Więcej informacji:

Typy oprocentowania lokat bankowych

Co zamiast lokaty w banku

6 Alternatyw do lokat bankowych

Depozyty bankowe uchodzą za jedne z najbezpieczniejszych form oszczędzania. Lokaty bankowe są preferowane przez inwestorów, którzy są zasadniczo przerażeni terminami „Rynki” lub „Fundusze Inwestycyjne”, prostymi słowy są preferowane przez konserwatywnych inwestorów z bardzo niskim apetytem na ryzyko. Lokaty stanowią coś w rodzaju bezpiecznego skarbca do przechowywania pieniędzy po przejściu na emeryturę. Z alternatywnych form oszczędzania i inwestowania korzysta stosunkowo mały % społeczeństwa Polskiego z uwagi na niską wiedzę – wskazuje raport NBP.

Niestety niskie stopy procentowe i tym samym zyski z lokat poniżej stopy inflacji skłaniają ku dywersyfikacji portfela oszczędności i inwestycji. Każda sugerowana tutaj opcja inwestycyjna może nie pasować do każdej osoby, głównie ze względu na etap życia, apetyt na ryzyko, cele, dochody i okresy zamknięcia. Jednak istnieje wiele opcji, aby poprawić stan swoich oszczędności.

Co zamiast lokat bankowych?

1. Dłużne fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne oferują przystępną stopę zwrotu. Przy tym dłużne fundusze inwestycyjne inwestują w stosunkowo bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje korporacyjne i rządowe papiery wartościowe. Inwestując długoterminowo i wybierając odpowiedni fundusz, możesz przekroczyć oprocentowanie na lokatach bankowych z dużym marginesem. Najlepszą stroną takich funduszy jest to, że są one również bardzo płynne.

2. Fundusze akcyjne

Tutaj powtarza się ta sama historia, ale stosunek ryzyka do zwrotu jest bardzo duży. Udowodniły one, że z łatwością pokonują inflację i są znane ze zwrotów, które są przeważnie wyższe niż w przypadku depozytów bankowych. Poziom ryzyka związanego z funduszami akcji jest niższy, jeśli chodzi o inwestycje długoterminowe. Roczne zwroty na poziomie 14% – 15% w wielu funduszach mogą być zaskakujące dla osób przyzwyczajonych do lokat bankowych. Niemniej istnieje ryzyko, że trend zmian cen akcji nie będzie tak korzystny w przyszłości.

3. Obligacje Korporacyjne

Dla tych, którzy chcą podjąć to trochę więcej ryzyka. Wiele zależy od modelu biznesowego firmy i jej kondycji finansowej, w tym stanu zadłużenia i możliwości jego obsługi. Osoby bez wiedzy o branży, w której działa dana firm mogą nieświadomie podjąć wysokie ryzyko braku spłaty obligacji.

4. Platformy pożyczkowe p2p

Peer-to-peer (P2P) to w zasadzie bankowość niebankowa. Podobnie jak bankowość, peer-to-peer polega na udzielaniu pożyczek i zwracaniu dochodów z tych pożyczek inwestorom, z ta różnicą, że peer-to-peer eliminuje „pośrednika”, którym jest bankier. Zamiast inwestować swoje pieniądze za pośrednictwem banku – w formie funduszy rynku pieniężnego i certyfikatów depozytowych – inwestujesz bezpośrednio w pożyczki zaciągane przez pożyczkobiorców na platformach peer-to-peer. Zarys działania takich platform jak i szczegóły konkretnych platform znajdziesz m.in. na Rekinie Finansów, szczególnie przydatny może być ranking platform inwestycyjnych P2P z przeglądem opcji inwestycyjnych oraz zestawem pytań i odpowiedzi dla początkujących na końcu opracowania. Jedna z najstarszych platform Mintos została opisana na łamach naszego serwisu.

5. Fundusze Fixed Maturity Plan

Fundusze te inwestują w papiery wartościowe związane z długiem, ale tylko w te o zbieżnych terminach zapadalności. Dla inwestorów z ustalonymi celami, są to skuteczne opcje. Na przykład, jeśli plan ma 3-letni termin zapadalności, to inwestuje tylko w obligacje i papiery wartościowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 lata. Fundusze są zablokowane i brak elastyczności w rezygnacji z inwestycji przed terminem zapadalności. Ryzyko inwestowania w takie fundusze jest zazwyczaj niskie i zapewnia stosunkowo wyższy zwrot niż obligacje państwowe.

6. Obligacje rządowe

Ta opcja jest idealna dla wszystkich tych z konserwatywnym podejściem, jak ci, którzy wolą inwestować w lokaty bankowe. Zyski generowane przez obligacje rządowe są tylko nieznacznie wyższe niż stały depozyt bankowy. Aktualne oprocentowanie obligacji można zobaczyć tutaj. Czas zamrożenia środków dla tych instrumentów inwestycyjnych jest dłuższy, ale obligacje rządowe oferują inwestorowi dobrą opcję dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Jak wykorzystać pieniądze z lokaty?

Lokaty bankowe zakładane są przez osoby, które otrzymały w spadku sporą sumę pieniędzy, sprzedały jedną ze swoich nieruchomości lub w zaskakujący dla siebie sposób wygrały dość pokaźną kwotę.

Pieniądze na lokacie mogą być także składane przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które w ten sposób chciałyby pomnożyć posiadane przez siebie środki pieniężne i przeznaczyć je potem na rozwój swojej działalności. Zdarza się również, że oboje małżonków, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe przez kilka lat dobrze zarabiało, a dzięki temu udało im się zgromadzić nieco oszczędności i teraz chcą zainwestować w lokatę.

Wykorzystanie pieniędzy z lokaty na remont domu

Osoby, które zgromadziły nieco oszczędności i przelały je na lokatę bardzo często przeznaczają pomnożoną na lokacie sumę pieniędzy na potrzeby planowanego remontu domu. Zwykle zakładana przez nich lokata jest lokatą półroczną, a więc niezbyt długą, ale pozwalającą już na znaczne pomnożenie kwoty przelanej na lokatę. Dzięki temu będą mogli dokonać zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu oraz wynająć ekipę remontową. W zależności od charakteru przeprowadzanego remontu część pieniędzy może zostać również przez nich przeznaczona na kupno nowego sprzętu do kuchni czy łazienki.

Wykorzystanie pieniędzy z lokaty na potrzeby prowadzenia własnego biznesu

Pieniądze pochodzące z lokaty mogą zostać wykorzystane na potrzeby prowadzenia własnego biznesu w sytuacji, gdy taki biznes dopiero jest rozkręcany lub pojawiły się w trakcie jego prowadzenia jakieś problemy finansowe. Osoby prowadzące własny biznes zwykle korzystają z pomocy doradcy finansowego, który pomaga im wybrać najkorzystniejszą dla nich ofertę banku. Zwraca im uwagę na oprocentowanie lokat i podpowiada, jaki okres trwania umowy o lokatę będzie dla nich najkorzystniejszy. Zdarza się, że osoby dysponujące większą sumą pieniędzy posiadają kilka lokat i na stałe zatrudniają doradę finansowego, który przygotowuje dla nich ranking lokat i zajmuje się prowadzeniem konkretnych lokat.

Wykorzystanie na bardziej dochodowe inwestycje

Można pomnażać kapitał znacznie szybciej niż na lokatach ale zawsze wiąże się to z nieco większym ryzykiem. Pisaliśmy niedawno o możliwości uzyskania nawet 14% przy dosyć ograniczonym ryzyku. Na pewno jednak dywersyfikować swój portfel inwestycji czyli nie inwestować w jedno aktywo wszystkich oszczędności.

Więcej na temat lokat dostępne jest naszej stronie.

jak zacząć oszczędzać

Jak zacząć oszczędzać?

W dzisiejszym wpisie wracam do początków oszczędzania… która jak to początki bywają trudne. O tych początkach opowie Paweł – jeden z autorów naszej strony.

Szeroko pojętą przedsiębiorczością zajmowałem się praktycznie od dzieciństwa. Nie miałem w swoim otoczeniu żadnych osób, które mogłyby wtedy mnie zainspirować do działania. Te wzorce znajdowałem w książkach. Na początku była to lektura książek o znanych postaciach w historii, a później już stricte książki biznesowe. Pochłaniałem takie książki już w starszych klasach szkoły podstawowej.

Najlepiej zacząć oszczędzanie w szkole podstawowej

Moja – jeśli można to tak wyrazić – kariera rozpoczęła się w szkole podstawowej od tzw. „Szkolnej Kasy Oszczędności”. Pamiętam, jak dziś, że na koniec roku szkolnego, osoba posiadająca najwięcej zgromadzonych oszczędności, otrzymywała najlepszy prezent – nagrodę za swoje wysiłki oszczędzającego.

Był to początek mojej przygody z zarabianiem i oszczędzaniem pieniędzy. Gdy byłem małym dzieckiem, celem samym w sobie było otrzymanie nagrody, jako widocznej pochwały moich wysiłków. Później, takim celem – niewątpliwie pod wpływem lektury różnych książek – stało się zaoszczędzenie jak największej ilości pieniędzy tylko po to, aby móc żyć de facto z odsetek od tego zgromadzonego kapitału.

Oszczędzanie w dorosłym zyciu

Obecnie kiedy patrzę na tamte lata z perspektywy człowieka dorosłego wiem, że moi rodzice byli dla mnie swego rodzaju przykładem. Mimo stosunkowo wysokich zarobków, żyli skromnie, rozsądnie dysponowali pieniędzmi i lwią część swoich zarobków oszczędzali. Zawsze korzystali z lokat bankowych aby nie stracić przez inflację. Wspierali mnie też w moich zamierzeniach, choć nie zawsze zgadzali się ze mną. Odkryłem też w rodzinie tradycje biznesowe. Moja babcia przez wiele lat trudniła się handlem, a pradziadek miał restaurację cieszącą się bardzo dobrą renomą.

Od samego początku swoje szanse na zarabianie pieniędzy widziałem w biznesie. Gdy byłem licealistą, byłoby mi trudno podjąć normalną pracę na etacie. A ponadto miałem silne parcie ze strony rodziców, aby chodzić do szkoły, dobrze się uczyć i w efekcie znaleźć tę wspaniałą pracę:) Wybrałem jednak własną drogę.

Mogę powiedzieć, że zaczynałem jako sprzedawca. Zajmowałem się sprzedażą bardzo różnych towarów począwszy od gier komputerowych, poprzez artykuły tuningowe, a skończywszy na produktach informacyjnych.

Bardzo wcześnie zrozumiałem, że najbardziej korzystne jest inwestowanie we własny rozwój. Uczestniczyłam w szkoleniach w kilku MLM. A będąc w pierwszej klasie liceum płaciłem za indywidualne konsultacje u ekspertów w dziedzinie sprzedaży. Dzięki temu już wtedy moje dochody ze sprzedaży były porównywalne z przeciętną pensją osób zatrudnionych na etatach.

Bardzo wcześnie interesowałem się też nowoczesnymi, efektywnymi technikami uczenia się. Dzięki temu mogłem na naukę własną, również na studiach przeznaczać stosunkowo mało czasu, a osiągać bardzo dobre efekty. Współpracowałem też z newsletterem o tej tematyce.

Jestem fanatykiem zdobywania nowej wiedzy, nowych informacji i wcielania ich w życie. Nieustanna edukacja jest dla niego priorytetem. W życiu kieruję się poglądem, że „choćby wydało Ci się, że wiesz już wszystko, to jest to tylko złudzenie, które prowadzi prosto na manowce”.

Jakie są moje poglądy na oszczędzanie?

Oszczędzanie dla mnie jest nie tyle pewną metodą, która pozwala na o wiele szybsze osiągnięcie tego, czego się chce, ale sposobem, stylem życia.

Do takiego przeświadczenia doprowadziły mnie dwa spostrzeżenia, że właściwie wszystko, czego się pragnie, można osiągnąć o wiele niższym kosztem, niż to się początkowo wydaje, a niekiedy można ten koszt zupełnie wyeliminować oraz fakt, że o wiele prościej jest złotówkę zaoszczędzić, niż ją zarobić, a końcowy efekt jest identyczny (tj. więcej złotówek na koncie).

Jak w praktyce wygląda dla mnie oszczędzanie? Sprowadza się ono do stosowania w praktyce TYLKO trzech zasad:

  1. Nigdy nie godzić się na płacenie standardowej ceny za potrzebny towar, czy akceptowanie standardowych warunków, gdyż praktycznie zawsze można wynegocjować lepszą ofertę i to bez względu na wielkość dokonywanego zakupu.
  2. Używać to, co już się ma tak długo, jak to jest możliwe oraz próbować używać różnych przedmiotów w różnych sytuacjach. Tą drogą można zauważyć, że np. zużyty T-shirt można wykorzystać jako materiał do ścierania kurzu, itp.
  3. Liczy się każda oszczędność: nawet jedna złotówka.

Konsekwentne wprowadzanie tych zasad w życiu wraz z obserwacją, że świetnie można funkcjonować bez wielu rzeczy, które inni ludzie uznają za konieczne w swoim życiu, doprowadziło mnie do sytuacji, w której prowadząc jednoosobowe gospodarstwo domowe, mogłem utrzymać się za 600-700 pln miesięcznie.

Pozwoliło mi to oszczędzać ogromną większość swoich przychodów, które były w pierwszej kolejności przeznaczone na zbudowanie funduszu awaryjnego w wysokości jednorocznych wydatków, a w następnej kolejności pieniądze były przeznaczane tylko na inwestycje.

Moje inwestycje sprowadzały się do inwestowania w tworzenie nowych źródeł dochodów, grę na giełdzie oraz inwestowanie w pożyczki. Ostatnimi czasy zainteresowałem się inwestowaniem w rynek nieruchomości, co aktualnie stanowi moją największą inwestycję.

oprocentowanie lokat bankowych prognoza 2018

Co z oprocentowaniem lokat w 2018 roku?

Rada Polityki Pieniężnej, chcąc zapewnić jak najlepsze warunki sprzyjające rozwojowi gospodarki trzyma drastycznie nisko stopy procentowe. Wpływa to negatywnie na oferty lokat bankowych. Czy powinniśmy oczekiwać w tym roku 2018 podwyższenia ich oprocentowania?

Prognozy dotyczące głównych stóp procentowych w Polsce 2018

Wysokość oferowanego przez banki oprocentowania lokat uzależniona jest od decyzji podjętych przez Radę Polityki Pieniężnej w kwestii wysokości głównych stóp procentowych w kraju. Prezes Narodowego Banku Polskiego stwierdził, że co najmniej do końca trzeciego kwartału tego roku stopy procentowe powinny pozostać na dotychczasowym, rekordowo niskim poziomie. Główna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 1,5%. Już prawie 3 lata nie zmieniła się! Większość banków w Polsce proponuje dzisiaj zbliżone oprocentowanie depozytów bankowych. Analitycy nie przewidują natomiast, aby w najbliższym czasie mogło dojść do zauważalnych wzrostów. Prezes NBP zasugerował, że nie zamierza podnosić stóp w 2018 roku. Nie ma zatem co liczyć na rychły wzrost oprocentowania lokat.

Oprocentowanie lokat zależy głównie od stopy referencyjnej NBP

Stopa procentowa: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 1,50 2015-03-05
Stopa lombardowa 2,50 2015-03-05
Stopa depozytowa 0,50 2015-03-05
Stopa redyskonta weksli 1,75 2015-03-05

Jedynie niektóre banki, pomimo braku podwyżek głównych stóp procentowych przez RPP, oferują nieco korzystniejsze oprocentowanie depozytów terminowych, aby przyciągnąć uwagę klientów. Najkorzystniejsze lokaty do 12 miesięcy ze stałym oprocentowaniem dostępne są naszej stronie głównej.

Lepsze oprocentowanie lokat dla nowych klientów w 2018

Depozyty terminowe dla nowych klientów banków są najczęściej bardziej atrakcyjne w porównaniu z lokatami standardowymi. Można bowiem uzyskać oferty nawet z dwukrotnie wyższym oprocentowaniem niż w przypadku innych depozytów tradycyjnych. Rosnąca z kolei rentowność lokat promocyjnych i produktów kierowanych do wyselekcjonowanej grupy klientów jest sygnałem zmiany koniunktury na rynku depozytów terminowych. Banki promują krótkoterminowe lokaty promocyjne albo lokaty łączone z produktami inwestycyjnymi. Ewentualnie wraz z kontami osobistymi.

Możliwe wzrosty stóp procentowych w Polsce pod koniec 2018 roku lub na początku 2019 roku mogą przynieść poprawę sytuacji osób, które są zwolennikami bezpiecznego trybu oszczędzania na lokatach bankowych. Na poważne zmiany w ofertach banków będzie trzeba jednak jeszcze długo poczekać. Niestety, samo podwyższenie stóp procentowych w kraju nie przełoży się automatycznie na wyższe oprocentowanie depozytów terminowych. Martwi za to inflacja skacząca nawet do 2,5%.

7 błędów przez które marnotrawisz pieniądze

Śledzenie wydatków – temat, do którego w ramach małżeńskiego sporu finansowego pozwala na łatwe wychwycenie tzw. „wycieków” finansowych, czyli wydatków, bez których można by się było obejść. W dzisiejszym wpisie zobaczysz krótką listę stosunkowo częstych sytuacji, w których pieniądze przeciekają nam przez palce. Oto ona:

  1. Jedzenie „w biegu”. Hamburger tu, hot-dog tam, jakiś kebab, jakaś kawa i pieniądze uciekają. Oczywiście nie ma nic złego w tym, by raz na jakiś czas zjeść coś na szybko, ale gdy takie sytuacje powtarzają się częściej, warto wypracować nawyk przygotowywania posiłków na wynos. Oszczędności możliwe do uzyskania rosną wraz ze stopniem zamiłowania do fastfoodu.
  2. Zakupy dla poprawy nastroju. Będąc w „złym humorze” podczas robienia zakupów zazwyczaj kupujemy bez namysłu i decydujemy się na rzeczy, z których potem rzadko korzystamy. Jeżeli nauczysz się rozpoznawać w sobie ten stan, potencjalne oszczędności mogą być całkiem spore.
  3. Karne odsetki. Spóźnianie się z płatnościami owocuje większymi rachunkami. Może nie wyciekają w ten sposób pokaźne sumy, ale jeżeli chronicznie płacisz po czasie, może warto ustawić zlecenia stałe w banku (jeśli masz je za darmo).
  4. Zmarnowane jedzenie. Jest to jeden z najczęstszych powodów strat finansowych. W takich sytuacjach zazwyczaj albo kupuje się za dużo produktów, które ulegają zepsuciu, albo gotuje się za dużo jedzenia, którego nie nadążamy zjeść. Pierwszego i drugiego można uniknąć przygotowując zawczasu plan posiłków i adekwatną listę zakupów.
  5. Marnowanie energii elektrycznej, cieplnej i wody. Ogrzewasz pomieszczenia z których nie korzystasz? Zostawiasz zapalone światło w całym domu? Nie korzystasz z taryfy? Ładowarka od komórki cały czas włączona do gniazdka? Korzystasz z przestarzałego sprzętu AGD i RTV? Nie uszczelniłeś okien? Lejesz całą wannę wody lub spędzasz pod prysznicem pół godziny? Przykładów można mnożyć, a każdy z nich to osobny wyciek środków z domowego budżetu. Czasem nawet dosłowny. Pojedynczo może nie stanowią przysłowiowych kokosów, ale sumują się do zauważalnych oszczędności – zwłaszcza w skali roku.
  6. Nieefektywna jazda samochodem. W ten sposób nie tylko szybciej opróżniasz bak, ale także bardziej zużywasz swoje auto. Po co gazować od dechy jak za chwilę znów czerwone światło?
  7. Przepłacanie. Płacisz za HBO, którego nie masz czasu oglądać? Masz internet mobilny 32 GB, którego potencjału nie wykorzystujesz? Nie dajesz rady „wygadać” minut z abonamentu? Kupujesz gazety czy magazyny, które potem tylko „skanujesz”? Jeżeli tak, to na każdej z tych spraw przepłacasz. Szkoda wydawać pieniędzy na coś, z czego się nie korzysta.

Oczywiście powyższa lista nie jest w żadnym wypadku kompletna, niemniej jednak stanowi całkiem solidny punkt wyjścia dla każdego, kto chciałby uniknąć zbędnych wydatków. Myślę, że trudno nie zgodzić się z tym, że lepiej te środki dołożyć do funduszu awaryjnego lub nawet przeznaczyć na jakąś przemyślaną przyjemność, niż ot tak wyrzucać.

Czy zauważasz jeszcze jakieś inne obszary, w których „wyciekają” pieniądze? Jakie korzyści odniosłeś z zatamowania swoich wycieków? Były wymierne czy pomijalne?

opinia o mintos

Opinia o inwestycji w pożyczki gwarantowane Mintos?

,,Lokaty są u was strasznie niskie, kiedyś to były lokaty’’ – mniej więcej takiej słowa często padają w okienkach bankowych wśród klientów, którzy dowiadują się o obecnym oprocentowanie lokat. Obecnie znajdujemy się w czasach niskich stóp procentowych, co przekłada się na obecne oferty banków w kontekście bezpiecznych lokat czy kont oszczędnościowych. 1-2% w standardowej ofercie, 3-3,5% w promocji, zazwyczaj w krótkich okresach, często z ograniczeniami kwotowymi – to wszystko na co mniej więcej możemy liczyć.

Z uwagi na te fakty część osób szuka alternatyw w lokowaniu środków. Akcje mimo, iż dają w ostatnich miesiącach dobrze zarobić powoduje często strach przed możliwą powtórką scenariuszów z 2008 roku. Obligacje korporacyjne teoretycznie mogą dać zarobek większy niż na lokacie, natomiast zawsze jest ryzyko, iż dana firma upadnie i nigdy nie zwróci nawet ulokowanego kapitału, jak było w duże mierze z Gantem. A może pośrednio zainwestować na giełdzie, czyli z funduszami inwestycyjnymi ? Czytaj…

Najlepsze lokaty bankowe w listopadzie 2017

ranking lokat według oprocentowania

W poszukiwaniu najlepszych i najbardziej opłacalnych lokat bankowych pomocne są różnorodne zestawienia. One w bardzo przejrzysty sposób ujmują, w jednym miejscu, wszystkie najważniejsze szczegóły tych ofert. Za sprawą takich spisów łatwiej jest odnaleźć się w gąszczu różnorodnych instrumentów bankowych, które różnią się pomiędzy sobą wieloma różnymi cechami. Warto więc zdać sobie sprawę z tego, który z nich będzie dla nas najbardziej korzystny i pozwoli uzyskać największy zysk. Zwróćmy uwagę na to, na jaki okres czasu zakładana jest dana lokata, jak wysokie jest oprocentowanie oferowane przez dany bank i przekonajmy się, jak często dokonywana jest kapitalizacja odsetek. Wtedy wybierzemy ofertę, która odznacza się najkorzystniejszymi warunkami.

Wybór lokaty bankowej – zastanów się

Zanim przyjrzymy się najlepszym lokatom, przestudiujmy pokrótce to, co na trzeba zwrócić uwagę. Dobra lokata musi przede wszystkim odznaczać się prostymi warunkami. Pozwolą one na to, by w prosty sposób obliczyć, z jakimi zyskami możemy liczyć się podpisując umowę z wybranym bankiem. Dodatkowo musi być pewni, że wymagany od nas kapitał jest w zasięgu naszej ręki. Warto wybrać więc lokaty, które nie wymagają od nas astronomicznym sum na potrzeby założenia ich. Musimy także pamiętać o tym, by bank, któremu powierzymy nasze pieniądze, posiadał zabezpieczenie w postaci przynależności do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu wpłacone przez nas środki ubezpieczone zostaną do kwoty 100 000 euro. Wtedy, niezależnie od kondycji banku, możemy być spokojni o bezpieczeństwo naszych środków. Spójrzmy też na to, jak przewidywalne są zyski.

Dla lubiących bezpieczeństwo lepsze będą lokaty o stałym oprocentowaniu, zaś dla tych, którzy lubą ryzyko proponujemy te o zmiennej oprocentowaniu progresywnym. Na samym końcu zdecydujmy, na jak długo chcemy zamrozić posiadane przez nas środki. Wtedy wybierzemy właściwy dla naszych celów czas, na który podpisana zostanie umowa. Potem pozostaje nam tylko wizyta w wybranej placówce i dopełnienie formalności. Tymczasem przyjrzyjmy się najlepszym lokatom bankowym, które znajdziesz na stornie głównej oraz tutaj

Lokata Happy na 4%

Ta oferta Idea Banku przeznaczona jest dla tych, którzy chcą ulokować swoje pieniądze na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W tym przypadku warto rozważyć tę propozycję. Wymaga ona niedużej wpłaty minimalnej, która wynosi zaledwie 500 złotych. Możemy mieć jednak pewność, że wpłata ta przyniesie nam pewny zysk, gdyż będzie objęta stałym oprocentowaniem w wysokości 4 procent. Ten produkt bankowy skierowany jest do nowych klientów, którzy do tej pory nie podejmowali z bankiem żadnej współpracy. Pozwala jednak na to, by założyć tylko jedną lokatę na danego posiadacza. W chwili, gdy zdecydujemy się na skorzystanie z tej oferty, możemy złożyć dotyczący jej wniosek za pośrednictwem strony internetowej banku.

Lokata 4% (niedostępna)

Na uwagę w tej klasie lokat zasługuje „Lokata 4%” Alior Banku. Zakładana na okres dwóch miesięcy i wymaga wkładu minimalnego w wysokości 1000 złotych. Górna granica kapitału, który można wpłacić w przypadku tej promocyjnej oferty wynosi 10 000. W tym przypadku musimy jednak założyć konto osobiste w jednej z placówek opisywanej firmy. Wtedy też musi być ono w pełni aktywne. Jeśli nie spełnimy określonych warunków, oprocentowanie „Lokaty 4%” wyniesie jedynie 1 procent w skali roku.

Lokata 3,5% na powitanie

To jedna z najnowszych ofert kierowanych do nas przez mBank. Zakładana jest razem z kontem osobistym i podpisywana jest na okres 3 miesięcy.  Dedykowana jest nowym klientom, którzy zdecydują się podpisać umowę. Podstawowa wysokość wpłaty wynosi zaledwie 500 złotych, więc jest dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Trzeba pamiętać o tym, że jest zabezpieczona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jednak przedwczesne jej zerwanie będzie wiązało się z tym, że oprocentowanie spadnie do poziomu 0,1 procenta. Mimo to trzeba przyznać, że to jedna z ciekawszych ofert na rynku.

Lokata Pod Słońcem

Doradcy Finansowi Open Finance proponują nam ten produkt, który oprocentowany został na 3,3 procenta w skali roku. Dotycząca go umowa podpisywana jest na okres 4 miesięcy i wymaga od nas minimalnej wpłaty w wysokości 500 złotych. Maksymalnie jednak możemy tam, w porównaniu do konkurencji, umieścić aż 40 000 złotych. Ważne jest również to, że nie grozi nam utrata odsetek, jeśli zdecydujemy się na to, by zerwać lokatę przed upływem jej ważności. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że zgromadzone na niej środki, podobnie jak w przypadku pozostałych zamieszczonych w artykule ofert, chronione są w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto nie wymaga się od nas zakładania żadnego dodatkowego konta, co jest dużym ułatwieniem, bo wolni jesteśmy od płynących z tego tytułu obowiązków.

Lokata na start

To oferta przygotowana dla nas przez Plus Bank. Zawierana jest na okres 3 miesięcy i – co ciekawe – ma charakter progresywny. Decydując się więc na wpłatę swoich środków w wysokości od 1000 do 10 000 złotych możemy liczyć na to, że w pierwszym miesiącu nasze pieniądze oprocentowane będą na 3 procent w skali, później na 4 procent, by w trzecim miesiącu osiągnąć wysokość aż 5 procent. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadku wymaga się od nas założenia Konta Plus w Plus Banku. Dodatkowo nie możemy też posiadać w nim żadnych terminowych lokat oszczędnościowych. Ważne jest jednak to, że odsetki będą wypłacane nam, jak w przypadku każdej innej lokaty progresywnej, po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca.

Lokata bezkarna

Ta promocyjna oferta banku BGŻ Optima zasługuje na uwagę z kilku różnych powodów. Pierwszym z nich jest to, że pozwala na to, by zerwać ją w każdym momencie bez obawiania się o utratę odsetek. Dodatkowo dołączone do lokaty Konto Oszczędnościowe BGŻ Optima jest bezpłatne i wysoko oprocentowane. Gromadzone na nim środki zarabiają 2,5 procenta w skali roku dla wszystkich nowych środków. Dobrą informacją jest również to, że lokatę można w bardzo prosty sposób założyć za pośrednictwem witryny internetowej opisywanego banku.

Lokata Cloud

Produkt Idea Banku przeznaczony jest dla tych, którzy chcą zamrozić swoje oszczędności na czas dłuższy niż 4 miesiące. Umowa podpisywana jest na pół roku i skierowana jest do posiadaczy Konta Idealnego w Idea Banku. Muszą oni za jego pośrednictwem zasilić opisywaną lokatę. Oprocentowanie w wysokości 2,7 procenta przeznaczone jest dla tych klientów, którzy przez cały okres trwania lokaty minimum 10 procent kwoty wpłaconej na nią. Jeśli nie dopilnują tego warunku oprocentowanie depozytu spadnie do poziomu 0,5 procenta.

Jak można zauważyć, oferty różnorodnych, dostępnych na rynku lokat są dość zróżnicowane i sprostają wymaganiom różnych użytkowników. Każdy musi jednak odpowiedzieć sobie na pytania, które zadaliśmy na początku. Wtedy, gdy będzie wiedział, czego wymaga od banku, łatwiej będzie mu, dzięki naszemu zestawieniu, podjąć właściwą decyzję.