Oszczędności są potrzebne każdemu z nas. Powodów do posiadania oszczędności jest mnóstwo. Przede wszystkim jest to zabezpieczenie na czarną godzinę. Często oszczędzamy na realizację marzeń, dla dzieci lub po prostu na inwestycje.

O oszczędności należy dbać i pomnażać je. Jest jednak jeden warunek. Trzeba zwiększać swoje oszczędności w bezpieczny sposób. Mieliśmy do czynienia z wieloma aferami gospodarczymi, chociażby z Amber Gold gdzie klienci kuszeni kilkunasto-procentowymi zyskami lokowali swoje oszczędności w rzekome złoto. Trzeba sobie powiedzieć jasno; nikt nie zaoferuje nam bezpiecznego produktu finansowego do pomnażania oszczędności z oprocentowaniem większym niż 3-4%.

Obligacje skarbowe, lokaty bankowe oraz konta oszczędnościowe to najbezpieczniejsze instrumenty bankowe które służą zwiększeniu naszych oszczędności. Na tych prostych produktach bankowych nie można stracić – można tylko zyskać. Oczywiście niektóre banki i instytucje parabankowe próbują używać słowa „lokata” jako określenie innych ryzykownych produktów na których możesz nie zarobić lub wręcz stracić część oszczędności. Do takich produktów należą na przykład lokaty strukturyzowane gdzie zysk zależy od konkretnego scenariusza  na rynku giełdowym.

Czy lokaty bankowe są bezpieczne?

Tak. Dotyczy to jednak tylko zwykłych lokat bankowych. Ostatnich latach mieliśmy do czynienia bankructwa mi wielu banków i skoków. Najbardziej znane to upadek SK Bank i Skok Wołomin. 95% klientów tych banków odzyskaj swoje pieniądze pomimo upadku tych instytucji. Odzyskanie pieniędzy zawdzięczają temu, iż wszystkie depozyty, w tym lokaty bankowe, są gwarantowane przez państwowy Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Na tym polega bezpieczeństwo lokat terminowych.

W tym miejscu warto także wspomnieć o lokatach strukturyzowanych które nie mają w zasadzie nic wspólnego ze zwykłymi lokatami bankowymi oprócz słowa „lokata”. Zazwyczaj lokaty strukturyzowane wiążą się z opłatami administracyjnymi, a ich zysk jest uzależnione od spełnienia scenariusza rynkowego na przykład tego, że cena ropy naftowej za rok będzie wynosić powyżej 80 $ za baryłkę. Jest to hazard i pomimo tego, że w broszurach bankowych często jest napisane, iż kapitał jest gwarantowany to uwzględniać opłaty bankowe często okazuje się że klienci wypłacają mniej niż Wpłacili po dwóch trzech latach. Niestety tutaj sprawdza się zasada że chciwość nie popłaca.

Wróćmy jednak do omówienia gwarancji państwowych zwykłych lokat.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to państwowa Instytucja która zapewnia bezpieczeństwo depozytów w bankach. Oszczędzający na lokatach bankowych mogą liczyć na gwarancje zwrotu płaconych pieniędzy i wypłaty odsetek do 100000 € czyli około 420000 zł. Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest nadzorowane także przez Komisję Nadzoru Finansowego co jeszcze bardziej zwiększa bezpieczeństwo twoich środków na lokacie bankowej.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zapewnia

  • Ochrona depozytów należących do osób fizycznych oraz firm
  • Ochroną objęte są wszystkie lokaty bankowe w złotówkach oraz w walutach obcych
  • Środki z lokat walutowych są wypłacane jednak w złotówkach
  • Środki są wypłacane do wysokości 100000 €; brane pod uwagę są wszystkie kwoty jakie posiadamy na rachunkach oraz lokatach w danym banku
  • Jeśli zostałbyś poszkodowany masz aż 5 lat na zgłoszenie się do BFG po odbiór swoich oszczędności
  • Lista banków objętych ochroną bankowego funduszu gwarancyjnego może znaleźć tutaj

Niestety kwotę ponad 100 000 € prawdopodobnie już byś nie odzyskał ponieważ zgodnie nową ustawą o bankowym funduszu gwarancyjnym bank może tę nadwyżką skonfiskować na ratowanie swojego bytu.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich oszczędności

Dobrze jest nie trzymać więcej niż 100 000 € w jednym banku, chyba że jest to bank państwowy, który nie może upaść na przykład PKO BP. Jednak w takim wielkim banku oprocentowanie lokat należy do najniższych na rynku, dlatego nie warto trzymać tam swoich oszczędności.

Jeśli posiadasz ogromne oszczędności liczone w milionach złotych blokowanie po 400 000 zł w różnych bankach może być dla ciebie kłopotliwe. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad tego typu inwestycjami na przykład w nieruchomości Czy we własną firmę która z twojej perspektywy jest bezpieczna lokat.