Treści na stronie są publikowane przez stałych autorów jak i absolwentów szkół ekonomicznych. Specjaliści w danej tematyce tworzą treści, które są następnie sprawdzane i korygowane jeśli istnieje taka potrzeba. Nasz zespół jest otwarty na wszelkie uwagi.

Autorzy i Redaktorzy

Edmund Dobrowolski

Biografia
 • 2013 doktor nauk ekonomicznych – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • 2004 magister ekonomii – Akademia Ekonomiczna w Krakowie

Pełnione funkcje

 • członek Rady Wydziału Ekonomii 2011-2017
 • członek Uczelnianego i Wydziałowego Kolegium Elektorów 2012 – 2018
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne w roku 2004 i 2015
 • członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne w roku 2007 i 2010

Problematyka badawcza

 • rynek kapitałowy i jego instrumenty (m.in. inwestycje na rynku kapitałowym, IPO i koszty emisji)
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), wpływ kwestii ESG na efektywność operacyjną, finansową i wartość przedsiębiorstwa
 • problematyka analizy ekonomicznej
 • controlling i bankowość

DYDAKTYKA

Wykładowca:

 • studia stacjonarne i niestacjonarne UE w Krakowie
 • Studium Podyplomowe UE w Krakowie: Analiza Ekonomiczna, Bankowośći i Controlling

Zajęcia w języku polskim i angielskim:

 • zrównoważony rozwój w gospodarce
 • bankowość
 • analiza finansowa, ekonomiczna
 • controlling
 • analiza fundamentalna
 • instrumenty rynku kapitałowego i budowa portfela inwestycyjnego
 • zastosowanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem