Kategoria: lokaty

oprocentownie lokaty - definicja

Co to jest oprocentowanie lokaty?

Oprocentowanie lokaty to stopa procentowa, jaką zarabiasz od banku lub instytucji finansowej na swoich depozytach na oprocentowanym rachunku oszczędnościowym lub lokacie bankowej.

Dowiedzenie się, czym jest oprocentowanie depozytów i jak może wpłynąć na Twoje oszczędności może być ważnym krokiem w kierunku osiągnięcia Twoich celów finansowych.

Definicja i przykład oprocentowania lokaty bankowej

Stopa procentowa depozytu to procent zysku, jaki osiągasz z pieniędzy na oprocentowanym koncie w instytucji finansowej. To zasadniczo pieniądze, które banki i unie kredytowe płacą Ci za trzymanie Twoich pieniędzy w ich instytucjach.

Kiedy myślisz o stopach procentowych, prawdopodobnie myślisz o nich jako o opłatach, które płacisz za pożyczanie pieniędzy. Jednak dzięki oprocentowaniu depozytów masz również możliwość zarabiania pieniędzy.

To, ile pieniędzy zarobisz, jest oparte na procencie od głównego salda na Twoim koncie. Oprocentowanie depozytów jest zazwyczaj podawane jako roczny zysk z odsetek.  Możesz porównać różnych instytucji finansowych, aby znaleźć najbardziej konkurencyjne stawki, które pozwolą Ci zarobić więcej na Twoich pieniądzach.

Użyj kalkulatora lokat, aby obliczyć pieniądze, które zarobisz w ciągu roku. Obejmuje ona stopę procentową od salda głównego oraz odsetki składane.

Znajomość stopy procentowej depozytów lub na twoich kontach może odegrać rolę w osiągnięciu celów oszczędnościowych, ponieważ stopy mogą się znacznie różnić w różnych bankach. Na przykład, możesz uzyskać od 2% do 6% na koncie oszczędnościowym Pekao, podczas gdy inny bank płaci tylko 0,50%. Dobrze oprocentowana jest zazwyczaj lokata inbank.

Jak działa oprocentowanie depozytów

Kiedy wpłacasz pieniądze na oprocentowane konto, bank albo używa ich do pożyczania pieniędzy i zarabiania na odsetkach od tych pożyczek, albo bank może inwestować te fundusze, aby zarabiać pieniądze.

Banki płacą Ci pewien procent, aby zachęcić Cię do złożenia depozytu w banku, aby mogły wykorzystać Twoje pieniądze do zarobienia własnych.

Oprocentowanie depozytu jest tym, co bank płaci ci za trzymanie twoich funduszy na depozycie. Zazwyczaj wyższe oprocentowanie można znaleźć na kontach oszczędnościowych niż na kontach czekowych.

Na przykład, jeśli zdeponujesz PLN3,000 w banku takim jak CIT Bank, który płaci 0.50% od depozytów na swoich kontach oszczędnościowych, zarobisz PLN15 w pierwszym roku.3 Wzór wyglądałby tak:

PLN 3,000 x 0.05% (0.005) = PLN 15

Inny przykład: powiedzmy, że Bank A płaci 0,01% swoim klientom na kontach oszczędnościowych, a Bank B płaci 1,00%. Jeśli miałbyś na koncie PLN5,000, to po roku w Banku A zarobiłbyś około 50 centów, a w Banku B – 50 złotych.

O oprocentowaniu depozytów decyduje kilka czynników. Stopa rezerwy obowiązkowej NBP, ustalana przez NBP, jest głównym czynnikiem decydującym o oprocentowaniu, jakie płaci bank. Ważna jest także stopa depozytowa NBP.

Kiedy NBP podnosi stopy procentowe, może wzrosnąć również oprocentowanie Twojego konta oszczędnościowego. Podobnie, jeśli NBP obniży swoją stopę depozytową, odsetki na Twoim koncie oszczędnościowym najprawdopodobniej spadną.

Czy oprocentowanie lokaty jest tego warte?

Kiedy oszczędzasz pieniądze, oprocentowane konto może pomóc Ci zarobić więcej na realizację Twoich celów finansowych. Porównaj oprocentowanie lokat w różnych bankach, ponieważ wyższe oprocentowanie oznacza, że zarabiasz więcej pieniędzy.

Więcej informacji:

Typy oprocentowania lokat bankowych

Co zamiast lokaty w banku

6 Alternatyw do lokat bankowych

Depozyty bankowe uchodzą za jedne z najbezpieczniejszych form oszczędzania. Lokaty bankowe są preferowane przez inwestorów, którzy są zasadniczo przerażeni terminami „Rynki” lub „Fundusze Inwestycyjne”, prostymi słowy są preferowane przez konserwatywnych inwestorów z bardzo niskim apetytem na ryzyko. Lokaty stanowią coś w rodzaju bezpiecznego skarbca do przechowywania pieniędzy po przejściu na emeryturę. Z alternatywnych form oszczędzania i inwestowania korzysta stosunkowo mały % społeczeństwa Polskiego z uwagi na niską wiedzę – wskazuje raport NBP.

Niestety niskie stopy procentowe i tym samym zyski z lokat poniżej stopy inflacji skłaniają ku dywersyfikacji portfela oszczędności i inwestycji. Każda sugerowana tutaj opcja inwestycyjna może nie pasować do każdej osoby, głównie ze względu na etap życia, apetyt na ryzyko, cele, dochody i okresy zamknięcia. Jednak istnieje wiele opcji, aby poprawić stan swoich oszczędności.

Co zamiast lokat bankowych?

1. Dłużne fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne oferują przystępną stopę zwrotu. Przy tym dłużne fundusze inwestycyjne inwestują w stosunkowo bezpieczne instrumenty, takie jak obligacje korporacyjne i rządowe papiery wartościowe. Inwestując długoterminowo i wybierając odpowiedni fundusz, możesz przekroczyć oprocentowanie na lokatach bankowych z dużym marginesem. Najlepszą stroną takich funduszy jest to, że są one również bardzo płynne.

2. Fundusze akcyjne

Tutaj powtarza się ta sama historia, ale stosunek ryzyka do zwrotu jest bardzo duży. Udowodniły one, że z łatwością pokonują inflację i są znane ze zwrotów, które są przeważnie wyższe niż w przypadku depozytów bankowych. Poziom ryzyka związanego z funduszami akcji jest niższy, jeśli chodzi o inwestycje długoterminowe. Roczne zwroty na poziomie 14% – 15% w wielu funduszach mogą być zaskakujące dla osób przyzwyczajonych do lokat bankowych. Niemniej istnieje ryzyko, że trend zmian cen akcji nie będzie tak korzystny w przyszłości.

3. Obligacje Korporacyjne

Dla tych, którzy chcą podjąć to trochę więcej ryzyka. Wiele zależy od modelu biznesowego firmy i jej kondycji finansowej, w tym stanu zadłużenia i możliwości jego obsługi. Osoby bez wiedzy o branży, w której działa dana firm mogą nieświadomie podjąć wysokie ryzyko braku spłaty obligacji.

4. Platformy pożyczkowe p2p

Peer-to-peer (P2P) to w zasadzie bankowość niebankowa. Podobnie jak bankowość, peer-to-peer polega na udzielaniu pożyczek i zwracaniu dochodów z tych pożyczek inwestorom, z ta różnicą, że peer-to-peer eliminuje „pośrednika”, którym jest bankier. Zamiast inwestować swoje pieniądze za pośrednictwem banku – w formie funduszy rynku pieniężnego i certyfikatów depozytowych – inwestujesz bezpośrednio w pożyczki zaciągane przez pożyczkobiorców na platformach peer-to-peer. Zarys działania takich platform jak i szczegóły konkretnych platform znajdziesz m.in. na Rekinie Finansów, szczególnie przydatny może być ranking platform inwestycyjnych P2P z przeglądem opcji inwestycyjnych oraz zestawem pytań i odpowiedzi dla początkujących na końcu opracowania. Jedna z najstarszych platform Mintos została opisana na łamach naszego serwisu.

5. Fundusze Fixed Maturity Plan

Fundusze te inwestują w papiery wartościowe związane z długiem, ale tylko w te o zbieżnych terminach zapadalności. Dla inwestorów z ustalonymi celami, są to skuteczne opcje. Na przykład, jeśli plan ma 3-letni termin zapadalności, to inwestuje tylko w obligacje i papiery wartościowe o terminie zapadalności nie dłuższym niż 3 lata. Fundusze są zablokowane i brak elastyczności w rezygnacji z inwestycji przed terminem zapadalności. Ryzyko inwestowania w takie fundusze jest zazwyczaj niskie i zapewnia stosunkowo wyższy zwrot niż obligacje państwowe.

6. Obligacje rządowe

Ta opcja jest idealna dla wszystkich tych z konserwatywnym podejściem, jak ci, którzy wolą inwestować w lokaty bankowe. Zyski generowane przez obligacje rządowe są tylko nieznacznie wyższe niż stały depozyt bankowy. Aktualne oprocentowanie obligacji można zobaczyć tutaj. Czas zamrożenia środków dla tych instrumentów inwestycyjnych jest dłuższy, ale obligacje rządowe oferują inwestorowi dobrą opcję dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Jak wykorzystać pieniądze z lokaty?

Lokaty bankowe zakładane są przez osoby, które otrzymały w spadku sporą sumę pieniędzy, sprzedały jedną ze swoich nieruchomości lub w zaskakujący dla siebie sposób wygrały dość pokaźną kwotę.

Pieniądze na lokacie mogą być także składane przez osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, które w ten sposób chciałyby pomnożyć posiadane przez siebie środki pieniężne i przeznaczyć je potem na rozwój swojej działalności. Zdarza się również, że oboje małżonków, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe przez kilka lat dobrze zarabiało, a dzięki temu udało im się zgromadzić nieco oszczędności i teraz chcą zainwestować w lokatę.

Wykorzystanie pieniędzy z lokaty na remont domu

Osoby, które zgromadziły nieco oszczędności i przelały je na lokatę bardzo często przeznaczają pomnożoną na lokacie sumę pieniędzy na potrzeby planowanego remontu domu. Zwykle zakładana przez nich lokata jest lokatą półroczną, a więc niezbyt długą, ale pozwalającą już na znaczne pomnożenie kwoty przelanej na lokatę. Dzięki temu będą mogli dokonać zakupu materiałów potrzebnych do przeprowadzenia remontu oraz wynająć ekipę remontową. W zależności od charakteru przeprowadzanego remontu część pieniędzy może zostać również przez nich przeznaczona na kupno nowego sprzętu do kuchni czy łazienki.

Wykorzystanie pieniędzy z lokaty na potrzeby prowadzenia własnego biznesu

Pieniądze pochodzące z lokaty mogą zostać wykorzystane na potrzeby prowadzenia własnego biznesu w sytuacji, gdy taki biznes dopiero jest rozkręcany lub pojawiły się w trakcie jego prowadzenia jakieś problemy finansowe. Osoby prowadzące własny biznes zwykle korzystają z pomocy doradcy finansowego, który pomaga im wybrać najkorzystniejszą dla nich ofertę banku. Zwraca im uwagę na oprocentowanie lokat i podpowiada, jaki okres trwania umowy o lokatę będzie dla nich najkorzystniejszy. Zdarza się, że osoby dysponujące większą sumą pieniędzy posiadają kilka lokat i na stałe zatrudniają doradę finansowego, który przygotowuje dla nich ranking lokat i zajmuje się prowadzeniem konkretnych lokat.

Wykorzystanie na bardziej dochodowe inwestycje

Można pomnażać kapitał znacznie szybciej niż na lokatach ale zawsze wiąże się to z nieco większym ryzykiem. Pisaliśmy niedawno o możliwości uzyskania nawet 14% przy dosyć ograniczonym ryzyku. Na pewno jednak dywersyfikować swój portfel inwestycji czyli nie inwestować w jedno aktywo wszystkich oszczędności.

Więcej na temat lokat dostępne jest naszej stronie.

oprocentowanie lokat bankowych prognoza 2018

Co z oprocentowaniem lokat w 2018 roku?

Rada Polityki Pieniężnej, chcąc zapewnić jak najlepsze warunki sprzyjające rozwojowi gospodarki trzyma drastycznie nisko stopy procentowe. Wpływa to negatywnie na oferty lokat bankowych. Czy powinniśmy oczekiwać w tym roku 2018 podwyższenia ich oprocentowania?

Prognozy dotyczące głównych stóp procentowych w Polsce 2018

Wysokość oferowanego przez banki oprocentowania lokat uzależniona jest od decyzji podjętych przez Radę Polityki Pieniężnej w kwestii wysokości głównych stóp procentowych w kraju. Prezes Narodowego Banku Polskiego stwierdził, że co najmniej do końca trzeciego kwartału tego roku stopy procentowe powinny pozostać na dotychczasowym, rekordowo niskim poziomie. Główna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 1,5%. Już prawie 3 lata nie zmieniła się! Większość banków w Polsce proponuje dzisiaj zbliżone oprocentowanie depozytów bankowych. Analitycy nie przewidują natomiast, aby w najbliższym czasie mogło dojść do zauważalnych wzrostów. Prezes NBP zasugerował, że nie zamierza podnosić stóp w 2018 roku. Nie ma zatem co liczyć na rychły wzrost oprocentowania lokat.

Oprocentowanie lokat zależy głównie od stopy referencyjnej NBP

Stopa procentowa: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 1,50 2015-03-05
Stopa lombardowa 2,50 2015-03-05
Stopa depozytowa 0,50 2015-03-05
Stopa redyskonta weksli 1,75 2015-03-05

Jedynie niektóre banki, pomimo braku podwyżek głównych stóp procentowych przez RPP, oferują nieco korzystniejsze oprocentowanie depozytów terminowych, aby przyciągnąć uwagę klientów. Najkorzystniejsze lokaty do 12 miesięcy ze stałym oprocentowaniem dostępne są naszej stronie głównej.

Lepsze oprocentowanie lokat dla nowych klientów w 2018

Depozyty terminowe dla nowych klientów banków są najczęściej bardziej atrakcyjne w porównaniu z lokatami standardowymi. Można bowiem uzyskać oferty nawet z dwukrotnie wyższym oprocentowaniem niż w przypadku innych depozytów tradycyjnych. Rosnąca z kolei rentowność lokat promocyjnych i produktów kierowanych do wyselekcjonowanej grupy klientów jest sygnałem zmiany koniunktury na rynku depozytów terminowych. Banki promują krótkoterminowe lokaty promocyjne albo lokaty łączone z produktami inwestycyjnymi. Ewentualnie wraz z kontami osobistymi.

Możliwe wzrosty stóp procentowych w Polsce pod koniec 2018 roku lub na początku 2019 roku mogą przynieść poprawę sytuacji osób, które są zwolennikami bezpiecznego trybu oszczędzania na lokatach bankowych. Na poważne zmiany w ofertach banków będzie trzeba jednak jeszcze długo poczekać. Niestety, samo podwyższenie stóp procentowych w kraju nie przełoży się automatycznie na wyższe oprocentowanie depozytów terminowych. Martwi za to inflacja skacząca nawet do 2,5%.

opinia o mintos

Opinia o inwestycji w pożyczki gwarantowane Mintos?

,,Lokaty są u was strasznie niskie, kiedyś to były lokaty’’ – mniej więcej takiej słowa często padają w okienkach bankowych wśród klientów, którzy dowiadują się o obecnym oprocentowanie lokat. Obecnie znajdujemy się w czasach niskich stóp procentowych, co przekłada się na obecne oferty banków w kontekście bezpiecznych lokat czy kont oszczędnościowych. 1-2% w standardowej ofercie, 3-3,5% w promocji, zazwyczaj w krótkich okresach, często z ograniczeniami kwotowymi – to wszystko na co mniej więcej możemy liczyć.

Z uwagi na te fakty część osób szuka alternatyw w lokowaniu środków. Akcje mimo, iż dają w ostatnich miesiącach dobrze zarobić powoduje często strach przed możliwą powtórką scenariuszów z 2008 roku. Obligacje korporacyjne teoretycznie mogą dać zarobek większy niż na lokacie, natomiast zawsze jest ryzyko, iż dana firma upadnie i nigdy nie zwróci nawet ulokowanego kapitału, jak było w duże mierze z Gantem. A może pośrednio zainwestować na giełdzie, czyli z funduszami inwestycyjnymi ? Czytaj…

Najlepsze lokaty bankowe w listopadzie 2017

ranking lokat według oprocentowania

W poszukiwaniu najlepszych i najbardziej opłacalnych lokat bankowych pomocne są różnorodne zestawienia. One w bardzo przejrzysty sposób ujmują, w jednym miejscu, wszystkie najważniejsze szczegóły tych ofert. Za sprawą takich spisów łatwiej jest odnaleźć się w gąszczu różnorodnych instrumentów bankowych, które różnią się pomiędzy sobą wieloma różnymi cechami. Warto więc zdać sobie sprawę z tego, który z nich będzie dla nas najbardziej korzystny i pozwoli uzyskać największy zysk. Zwróćmy uwagę na to, na jaki okres czasu zakładana jest dana lokata, jak wysokie jest oprocentowanie oferowane przez dany bank i przekonajmy się, jak często dokonywana jest kapitalizacja odsetek. Wtedy wybierzemy ofertę, która odznacza się najkorzystniejszymi warunkami.

Wybór lokaty bankowej – zastanów się

Zanim przyjrzymy się najlepszym lokatom, przestudiujmy pokrótce to, co na trzeba zwrócić uwagę. Dobra lokata musi przede wszystkim odznaczać się prostymi warunkami. Pozwolą one na to, by w prosty sposób obliczyć, z jakimi zyskami możemy liczyć się podpisując umowę z wybranym bankiem. Dodatkowo musi być pewni, że wymagany od nas kapitał jest w zasięgu naszej ręki. Warto wybrać więc lokaty, które nie wymagają od nas astronomicznym sum na potrzeby założenia ich. Musimy także pamiętać o tym, by bank, któremu powierzymy nasze pieniądze, posiadał zabezpieczenie w postaci przynależności do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Dzięki temu wpłacone przez nas środki ubezpieczone zostaną do kwoty 100 000 euro. Wtedy, niezależnie od kondycji banku, możemy być spokojni o bezpieczeństwo naszych środków. Spójrzmy też na to, jak przewidywalne są zyski.

Dla lubiących bezpieczeństwo lepsze będą lokaty o stałym oprocentowaniu, zaś dla tych, którzy lubą ryzyko proponujemy te o zmiennej oprocentowaniu progresywnym. Na samym końcu zdecydujmy, na jak długo chcemy zamrozić posiadane przez nas środki. Wtedy wybierzemy właściwy dla naszych celów czas, na który podpisana zostanie umowa. Potem pozostaje nam tylko wizyta w wybranej placówce i dopełnienie formalności. Tymczasem przyjrzyjmy się najlepszym lokatom bankowym, które znajdziesz na stornie głównej oraz tutaj

Lokata Happy na 4%

Ta oferta Idea Banku przeznaczona jest dla tych, którzy chcą ulokować swoje pieniądze na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. W tym przypadku warto rozważyć tę propozycję. Wymaga ona niedużej wpłaty minimalnej, która wynosi zaledwie 500 złotych. Możemy mieć jednak pewność, że wpłata ta przyniesie nam pewny zysk, gdyż będzie objęta stałym oprocentowaniem w wysokości 4 procent. Ten produkt bankowy skierowany jest do nowych klientów, którzy do tej pory nie podejmowali z bankiem żadnej współpracy. Pozwala jednak na to, by założyć tylko jedną lokatę na danego posiadacza. W chwili, gdy zdecydujemy się na skorzystanie z tej oferty, możemy złożyć dotyczący jej wniosek za pośrednictwem strony internetowej banku.

Lokata 4% (niedostępna)

Na uwagę w tej klasie lokat zasługuje „Lokata 4%” Alior Banku. Zakładana na okres dwóch miesięcy i wymaga wkładu minimalnego w wysokości 1000 złotych. Górna granica kapitału, który można wpłacić w przypadku tej promocyjnej oferty wynosi 10 000. W tym przypadku musimy jednak założyć konto osobiste w jednej z placówek opisywanej firmy. Wtedy też musi być ono w pełni aktywne. Jeśli nie spełnimy określonych warunków, oprocentowanie „Lokaty 4%” wyniesie jedynie 1 procent w skali roku.

Lokata 3,5% na powitanie

To jedna z najnowszych ofert kierowanych do nas przez mBank. Zakładana jest razem z kontem osobistym i podpisywana jest na okres 3 miesięcy.  Dedykowana jest nowym klientom, którzy zdecydują się podpisać umowę. Podstawowa wysokość wpłaty wynosi zaledwie 500 złotych, więc jest dostępna dla szerokiego grona odbiorców. Trzeba pamiętać o tym, że jest zabezpieczona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jednak przedwczesne jej zerwanie będzie wiązało się z tym, że oprocentowanie spadnie do poziomu 0,1 procenta. Mimo to trzeba przyznać, że to jedna z ciekawszych ofert na rynku.

Lokata Pod Słońcem

Doradcy Finansowi Open Finance proponują nam ten produkt, który oprocentowany został na 3,3 procenta w skali roku. Dotycząca go umowa podpisywana jest na okres 4 miesięcy i wymaga od nas minimalnej wpłaty w wysokości 500 złotych. Maksymalnie jednak możemy tam, w porównaniu do konkurencji, umieścić aż 40 000 złotych. Ważne jest również to, że nie grozi nam utrata odsetek, jeśli zdecydujemy się na to, by zerwać lokatę przed upływem jej ważności. Dodatkowo trzeba zaznaczyć, że zgromadzone na niej środki, podobnie jak w przypadku pozostałych zamieszczonych w artykule ofert, chronione są w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Ponadto nie wymaga się od nas zakładania żadnego dodatkowego konta, co jest dużym ułatwieniem, bo wolni jesteśmy od płynących z tego tytułu obowiązków.

Lokata na start

To oferta przygotowana dla nas przez Plus Bank. Zawierana jest na okres 3 miesięcy i – co ciekawe – ma charakter progresywny. Decydując się więc na wpłatę swoich środków w wysokości od 1000 do 10 000 złotych możemy liczyć na to, że w pierwszym miesiącu nasze pieniądze oprocentowane będą na 3 procent w skali, później na 4 procent, by w trzecim miesiącu osiągnąć wysokość aż 5 procent. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że w przypadku wymaga się od nas założenia Konta Plus w Plus Banku. Dodatkowo nie możemy też posiadać w nim żadnych terminowych lokat oszczędnościowych. Ważne jest jednak to, że odsetki będą wypłacane nam, jak w przypadku każdej innej lokaty progresywnej, po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca.

Lokata bezkarna

Ta promocyjna oferta banku BGŻ Optima zasługuje na uwagę z kilku różnych powodów. Pierwszym z nich jest to, że pozwala na to, by zerwać ją w każdym momencie bez obawiania się o utratę odsetek. Dodatkowo dołączone do lokaty Konto Oszczędnościowe BGŻ Optima jest bezpłatne i wysoko oprocentowane. Gromadzone na nim środki zarabiają 2,5 procenta w skali roku dla wszystkich nowych środków. Dobrą informacją jest również to, że lokatę można w bardzo prosty sposób założyć za pośrednictwem witryny internetowej opisywanego banku.

Lokata Cloud

Produkt Idea Banku przeznaczony jest dla tych, którzy chcą zamrozić swoje oszczędności na czas dłuższy niż 4 miesiące. Umowa podpisywana jest na pół roku i skierowana jest do posiadaczy Konta Idealnego w Idea Banku. Muszą oni za jego pośrednictwem zasilić opisywaną lokatę. Oprocentowanie w wysokości 2,7 procenta przeznaczone jest dla tych klientów, którzy przez cały okres trwania lokaty minimum 10 procent kwoty wpłaconej na nią. Jeśli nie dopilnują tego warunku oprocentowanie depozytu spadnie do poziomu 0,5 procenta.

Jak można zauważyć, oferty różnorodnych, dostępnych na rynku lokat są dość zróżnicowane i sprostają wymaganiom różnych użytkowników. Każdy musi jednak odpowiedzieć sobie na pytania, które zadaliśmy na początku. Wtedy, gdy będzie wiedział, czego wymaga od banku, łatwiej będzie mu, dzięki naszemu zestawieniu, podjąć właściwą decyzję.

Ranking lokat bankowych według terminu zawarcia umowy

Chcąc ulokować swoje środki w jednym z banków, zastanawiamy się nad tym, którą z ofert warto wybrać. Różnorodnych instrumentów finansowych jest naprawdę wiele, dlatego trzeba dobrze przemyśleć, z którego z nich skorzystać. Jedną z nich na pewno jest lokata bankowa. Wiedząc jednak o tym, że wybierzemy właśnie ją, trzeba zastanowić się nad tym, którą opłaca się wybrać. Z pomocą przychodzą nam różnego rodzaju zestawienia, analizy i rankingi. Tutaj również przedstawimy jeden z nich, który powinien przybliżyć wszystkim niezdecydowanym to, na którą ofertę warto zdecydować się, by płynnie poruszać się w gąszczu różnorakich lokat bankowych. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas rankingiem. Przedstawimy w nim zarówno lokaty krótkoterminowe, kwartalne, jak i średnioterminowe. Wśród nich każdy znajdzie coś dla siebie.

Ranking lokat bankowych krótkoterminowych

Ten rodzaj lokat zakładany jest na okres od 1 do 2 miesięcy i stosowany jest wtedy, gdy chcemy zaoszczędzić na cele związane z krótkoterminowymi planami, takimi jak wakacyjny wyjazd. W tej klasie świetnie prezentuje się „Lokata Happy” Idea Banku. Obejmuje ona środki w wysokości od 500 do 10 000 złotych. Jej oprocentowanie jest stałe i wynosi 4 procent w skali roku i dostępne jest tylko dla nowych klientów. Mają oni pewność, że ich oszczędności chronione są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do wartości 100 tysięcy euro.

Wiadomo, że w zależności od wysokości powierzonego kapitału wyniesiemy odpowiednio wysokie odsetki. W przypadku zdeponowania 10 000 złotych na okres 3 miesięcy otrzymamy 71 złotych odsetek. Na uwagę w tej klasie lokat zasługuje także „Lokata 4%” Alior Banku. Zakładana na okres dwóch miesięcy wymaga wkładu minimalnego w wysokości 1000 złotych. Górna granica kapitału, który można wpłacić w przypadku tej promocyjnej oferty wynosi 10 000. W tym przypadku musimy jednak założyć konto osobiste w jednej z placówek opisywanej firmy. Wtedy też musi być ono w pełni aktywne. Jeśli nie spełnimy określonych warunków, oprocentowanie „Lokaty 4%” wyniesie tylko… 1 procent w skali roku. Nieco mniejsze zyski uzyskamy po tym, jak zdecydujemy się na ofertę Eurobanku. Oferta o nazwie „LOG-ujesz LOK-ujesz” odznacza się oprocentowaniem o wysokości 3,5. Zakładana jest na okres jednego miesiąca i obejmuje środki w wysokości do od 200 do 10 000 złotych. Odznacza się jednak tym, że można w prosty sposób założyć ją za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Możemy dokonać tego w ciągu tygodnia od aktywacji pierwszego urządzenia mobilnego na stronie Eurobanku.

Ranking lokat kwartalnych

W ofercie związanej z tymi lokatami, które trwają od 3 do 5 miesięcy odznacza się ta, którą na rynek wprowadził Plus Bank. Umowa zawierana jest na czas 90 dni. Obejmuje kwoty z zakresu do 10 000 tysięcy złotych i oferuje nam oprocentowanie rzędu 4 procent. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że jest to lokata progresywna. Oznacza to, że jej oprocentowanie rośnie w trzech kolejnych miesiącach. Mając to na uwadze musimy pamiętać, że w pierwszych 30 dniach nasze oszczędności będą spoczywać na lokacie 3-procentowej, w kolejnym miesiącu wzrośnie ono do 4 punktów procentowych, zaś w ostatnim będzie jeszcze o procent wyższe. W związku z tym średnie oprocentowanie wyniesie 4 procent w skali roku. Trzeba mieć na uwadze to, że decydując się na tę ofertę musimy być klientami opisywanego banku. Musi posiadać Konto Plus założone w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Musimy być zupełnie nowymi klientami, którzy do tej pory nie mieli w żadnej z placówek ani jednej lokaty terminowej. Warto pamiętać o tym, że dużym plusem jest fakt, że odsetki wypracowane przez nasze środki będą wypłacane nam cyklicznie każdego kolejnego miesiąca przez okres trwania umowy. Rozważając założenie lokaty kwartalnej warto wziąć pod uwagę również ofertę Idea Banku. „Lokata Happy” – jak widać – jest jego silnie promowanym produktem. W przypadku tej odsłony również  mamy do czynienia z podobnym oprocentowaniem. Tutaj wynosi ono 3,5 procenta. Umowa zawierana jest z nami na czas 3 miesięcy i pozwala na otwarcie lokaty przy minimalnym wkładzie w wysokości 500 złotych. Trzeba jednak pamiętać, że z opisywanej promocji skorzystać mogą tylko nowi klienci Idea Banku. Z uwagi na te obostrzenia trzeba pamiętać, że jeden użytkownik może być właścicielem tylko jednej tego typu lokaty. Dużym udogodnieniem jest jednak to, że wniosek o założenie lokaty można złożyć przez Internet.

Za pośrednictwem internetowej strony banku można przejść przez całą procedurę w prosty i przyjazny dla użytkownika sposób. Lokata „3,5% na wejście” dostępna w mBanku również godna jest rozważenia. Zawierana jest na czas 3 miesięcy i wymaga od nas wkładu o standardowej, dla tych produktów, wysokości. Trzeba mieć jednak na uwadze kilka szczegółów, które są dość istotne podczas zawierania umowy. Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że opisywana oferta dostępna jest tylko dla nowych klientów banku. Muszą oni zdawać sobie sprawę z tego, że w chwili zerwania umowy przed terminem, oprocentowanie lokaty wyniesie 0,1 procenta. Warto wiedzieć również o tym, że wraz z nią otwierany jest automatycznie rachunek osobisty eKonto. Zasadniczym plusem jest jednak fakt, że całej procedury można dopełnić za pośrednictwem witryny internetowej banku.

Ranking lokat bankowych średnioterminowych

To kolejna grupa lokat bankowych. Te zakładane są jednak na czas od 6 do 11 miesięcy. Skierowane są do osób, które pragną odłożyć nieco gotówki w celu zaoszczędzenia na poczet emerytury lub przyszłości własnych dzieci. Takim osobom polecamy ofertę „Lokata Cloud” Idea Banku. Zakładana jest na okres 6 miesięcy, a jej oprocentowanie wynosi 2,45%. W tym przypadku trzeba zaznaczyć, że dolna granica inwestycji pozostaje bez zmian (nadal jest na poziomie 500 złotych), zaś górna wynosi 1 000 000 złotych. Wiadomo jednak, że oferta dostępna jest dla klientów banku, którzy są posiadaczami Konta Idealnego. Będzie ono służyło do tego, by zasilić nowopowstałą lokatę.

Dodatkowo spełnić trzeba szereg innych warunków. Jednym z nich jest to, że na koncie musi nieustannie znajdować się kwota w wysokości 10 procent tej, która wpłacona została na lokatę.  Nie spełniwszy tego warunków jesteśmy skazani na to, że oprocentowanie wyniesie tylko 0,5 procenta. „Lokata SUPERprocentująca” BOŚ Banku wymaga wkładu w wysokości 1000 złotych i zakładana jest na czas 6 miesięcy. Przeznaczona jest dla posiadaczy rachunku w tym banku. Trzeba spełnić także warunki dotyczące aktywnego korzystania z karty płatniczej. Wtedy oprocentowanie wyniesie 2,3 procenta. Inaczej będzie pomniejszone do poziomu 2 procent. W tej kategorii lokat warto zastanowić się jeszcze nad „Lokatą Desire” Lion’s Banku. Oferuje takie samo oprocentowanie jak ta opisywana wcześniej, jednak wymaga spełnienia pewnych obostrzeń. Jeśli nie dopilnujemy tych obowiązków, zamiast oprocentowania w wysokości 2,3 procenta otrzymamy oprocentowanie 5 razy niższe.

Jak można zauważyć, wybór lokat jest dość pokaźny. W naszym rankingu wybraliśmy jednak tylko te o najwyższym oprocentowaniu. To, którą z nich wybierzemy, zależy jednak od tego, na jakie cele chcemy oszczędzić założoną z góry kwotę.

Typy oprocentowania lokat bankowych

Jako klienci banku poszukujemy takich lokat, które pozwolą nam na to, by zyskać dzięki nim jak najwięcej. Na to, ile faktycznie wyniosą nasze zyski, ma wpływ oprocentowanie. Warto jednak zdać sobie sprawę ze złożoności tego, z jakimi jego rodzajami możemy się spotkać. Musimy mieć zatem świadomość, że różnorodne produkty bankowe mogą mieć zarówno oprocentowanie stałe, jak i zmienne. Dobrze wiedzieć, czym obydwa te pojęcia różnią się między sobą. Nie bez znaczenia dla nas będzie również świadomość tego, czym jest oprocentowanie nominalne i efektywne. Zdając sobie sprawę ze znaczenia tych i innych podstawowych pojęć dotyczących typów oprocentowania lokat, będziemy bardziej świadomi podczas podpisywania umowy z bankiem. Najlepiej oprocentowane depozyty bankowe znajdują się w zakładce oprocentowanie lokat.

Lokata bankowa z oprocentowaniem stałym

Ten rodzaj oprocentowania polega na tym, że przez cały okres umowy, którą podpiszemy z bankiem, będzie ono takie samo. To rozwiązanie, które docenią szczególnie te osoby, które nie posiadają szczegółowej, szerokiej wiedzy na temat rynków finansowych. Mają one szanse na to, by dzięki takim narzędziom bankowym móc oszczędzać w bezpieczny i przewidywalny sposób. Oprocentowanie to daje bowiem szansę obliczenia rzeczywistych zysków jeszcze przed podpisaniem umowy z instytucją finansową.

Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że korzystając z lokaty odnawialnej o stałym oprocentowaniu, stopa procentowa zmieni się wraz z nastaniem kolejnej umowy. Przykładowo, jeśli w marcu podpisaliśmy z bankiem umowę o to, że umieszczamy swoje oszczędności na lokacie o oprocentowaniu rzędu 4 procent i postanowienia tego porozumienia kończą się na przykład za 2 miesiące, czyli z końcem kwietnia, wtedy od maja umowa zostaje niejako renegocjowana, tyle, że bez naszego udziału. Wtedy oprocentowanie może ulec zmianie i wynieść na przykład 2,8 procenta. Mając tego świadomość, warto odwiedzać bank w tym dniu, kiedy kończy się podpisana przez nas umowa. W takiej chwili można zapoznać się z nowymi ofertami danej firmy i zdecydować się na przeniesienie środków na inną, lepiej oprocentowaną lokatę.

Lokata bankowa z oprocentowaniem zmiennym

W porównaniu do tej, która opisana została powyżej, lokata z oprocentowaniem zmiennym posiada inne od tamtej cechy. Wysokość obowiązującej stopy procentowej uzależniona jest bowiem od wielu zmiennych czynników. Jednym z nich są ustalenia poczynione przez Narodowy Bank Polski w sprawie stóp procentowych. Nie można przewidzieć tego, jakich decyzji dokonają pracujący tam ekonomiści i tym samym nie można odgórnie określić, ile wyniosą zyski ze zdeponowanych przez nas pieniędzy. Wysokość stóp procentowych, z czego należy sobie zdawać sprawę, zmienia się co miesiąc i decydujący wpływ na to ma także Rada Polityki Pieniężnej. Mając tego świadomość, można stwierdzić, że użytkownikami tego narzędzia bankowego częściej będą te osoby, które potrafią przewidzieć, jak będą kształtować się stopy procentowe w danym okresie roku kalendarzowego. Warto jednak odpowiedzieć sobie na pytanie, czym tak naprawdę są stopy procentowe, o których mowa. To narzędzie w rękach państwa, które ma zasadniczy wpływ na to, ile realnie zarobimy, umieszczając nasze pieniądze w banku. Ich wysokość zależy od ustaleń poczynionych przez wspomniany wcześniej Narodowy Bank Polski zwany bankiem centralnym.

Dobrze jednak zdać sobie sprawę z tego, że rozróżniamy aż 4 różne stopy procentowe. Pierwsza z nich zwana jest stopą lombardową. To ona warunkuje cenę, w jakiej bank centralny udziela pożyczek bankom komercyjnym. Im będą one niżej oprocentowane – tym bardziej my, jako klienci, z tego skorzystamy. Drugi rodzaj stopy procentowej to stopa depozytowa. Jest dla nas informacją, ile bank centralny zapłaci za te środki, które deponują na jego kontach banki komercyjne. Im ta stopa jest wyższa – tym więcej zarabia na depozytach nasz bank i może zaoferować nam większe odsetki na lokatach. Trzecia stopa procentowa to stopa redyskonta weksli. Określa, po jakiej cenie bank centralny skupuje wierzytelności banków komercyjnych. Jeśli jest ona na niskim poziomie – banki mogą udzielić nam większej liczby pożyczek. Ostatnią ze stóp jest stopa referencyjna, która oddziałuje na wysokość stóp na rynku międzybankowym. Zakończywszy te rozważania, powracamy do typów oprocentowania lokat. Kolejnym z nich jest oprocentowanie progresywne.

Oprocentowanie progresywne lokat oszczędnościowych jako podtyp oprocentowania zmiennego

Należy zdać sobie sprawę z tego, że w ramach oprocentowania zmiennego wyróżnia się takie, które nazwane zostało oprocentowaniem progresywnym. Uwzględnia ono kapitalizację odsetek uzyskanych ze środków powierzonych bankowi przez jego klientów. Czym jest kapitalizacja? Pojęcie to oznacza tyle, że wartość uzyskiwanych przez nas odsetek może wzrastać z każdym kolejnym okresem rozliczeniowym. Dzieje się tak za sprawą tego, że podwyższa się wartość podstawy depozytu, od którego naliczane są odsetki. To rozwiązanie korzystne dla inwestora, bo pozwala mu na to, by uzyskał większy, ostateczny zysk z lokaty. W jego dobrym interesie leży więc to, by do takiej kapitalizacji dochodziło możliwie jak najczęściej. Wiadomo jednak, że klient banku nie ma wpływu na dynamikę tego zjawiska.

Odmienne sposoby naliczania oprocentowania lokat bankowych

Warto zdać sobie sprawę z tego, że banki reklamując różne poziomy oprocentowania swoich lokat, będą mówić o odmiennych sposobach naliczania zysku. Będą to oprocentowania nominalne, efektywne i rzeczywiste. Przedstawimy pokrótce czym różnią się one między sobą. Pierwsze z nich, oprocentowanie nominalne, to wartość, którą banki posługują się najczęściej. Podaje się ją zawsze w skali roku, niezależnie od tego, ile wynosi czas trwania lokaty. Ten rodzaj wyliczeń nie uwzględnia także kapitalizacji odsetek ani żadnych kosztów związanych z daną inwestycją takich jak na przykład 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych.

Drugi rodzaj oprocentowania nazywany jest oprocentowaniem efektywnym. Ono również nie uwzględnia czasu trwania umowy, jednakże brane są pod uwagę dane dotyczące kapitalizacji odsetek. Warto jednak pamiętać, że wybierając lokatę, w której następuje ona wraz z zakończeniem depozytu środków, trzeba liczyć się z tym, że jej oprocentowanie wyniesie tyle samo co oprocentowanie nominalne. Do omówienia pozostaje jeszcze oprocentowanie rzeczywiste. Ono, zwane również oprocentowaniem realnym wskazuje wartość, która najczęściej nie jest ujawniana przez banki w ich ofertach handlowych. Określa ona rzeczywisty zysk z inwestycji. Uwzględnia wpływ inflacji i wysokość podatku od zysku podatkowego. By odnaleźć się w gąszczu tych informacji najłatwiej będzie przyszłemu inwestorowi, który pragnie zdeponować znaczne kwoty, skontaktować się z doradcą finansowym. Ten fachowiec na pewno udzieli wskazówek, dzięki którym łatwiej będzie podjąć decyzję o ulokowaniu środków pieniężnych.

Jak można zauważyć, wiele jest różnorakich terminów, które wydają się mówić o tym samym. Warto jednak zdać sobie sprawę z tego, o czym napisaliśmy w artykule, że różnorodne typy oprocentowania niosą ze sobą inne wiadomości dla nas jako klientów. Dobrze mieć tego świadomość, by móc swobodnie poruszać się po meandrach zagadnień związanych z lokatami bankowymi.