Fintown.eu – czy warto inwestować?

Fintown.eu to platforma, która umożliwia inwestowanie w nieruchomości na wynajem. Przedmiotem inwestycyjnym są pożyczki, które służą zakupowi i remontom kolejnych nieruchomości na wynajem.

Fintown.eu stawia również duży nacisk na edukację inwestycyjną. Platforma oferuje bogatą bazę wiedzy, w tym artykuły, poradniki i materiały szkoleniowe, które pomagają użytkownikom zdobyć solidne podstawy w dziedzinie inwestycji. Istnieje również możliwość uczestnictwa w webinarach i szkoleniach online prowadzonych przez ekspertów.

Ważnym aspektem inwestowania na Fintown.eu jest również bezpieczeństwo. Platforma dba o ochronę danych osobowych i środków inwestorów, stosując zaawansowane technologie zabezpieczające.

Fintown to platforma inwestycyjna, która jest napędzana przez Vihorev Group i zapewnia wygodną i bezpieczną możliwość inwestowania w rozwój nieruchomości w Europie.

Kluczem do zaufania klientów Fintown jest oferta inwestycji w projekty nieruchomości, które są rozwijane przez Vihorev Group. Dzięki temu inwestorzy mają pewność, że biorą udział w drodze do sukcesu tej grupy.

Na platformie Fintown udostępniane są projekty, w których Vihorev Group ma udział własny w wysokości średnio 31%. Oznacza to, że część kapitału prywatnego Vihorev Group jest zainwestowana w projekty dostępne na platformie.

Fintown oferuje również unikalny produkt o nazwie Rental. Pozwala on na codzienny przyrost odsetek oraz umożliwia wypłatę środków w dowolnym momencie, co stanowi kolejną atrakcyjną cechę oferty.

Fintown dąży do zapewnienia niezawodnej i transparentnej platformy inwestycyjnej dla osób zainteresowanych nieruchomościami w Europie. Poprzez oferowanie udziału w projektach rozwijanych przez Vihorev Group, a także korzyści wynikających z produktu Rental i elastycznej wypłaty środków, Fintown stara się przyciągnąć inwestorów, którzy poszukują bezpiecznej i wygodnej możliwości inwestycji.

Zalety:

– Wysokie oprocentowanie inwestycji, szacowane na około 9-11%.
– Możliwość płynnego zarządzania inwestycjami w czasie rzeczywistym.
– Brak opłat za korzystanie z usług platformy.
– Niska minimalna kwota inwestycji.
– Zysk w formie brutto, bez obciążeń podatkowych w Czechach.
– Prosty i praktyczny interfejs platformy.

Wady:

– Inwestycje są ograniczone do miasta Praga, co oznacza małą dywersyfikację.
– Pożyczki udzielane są bez zabezpieczenia hipotecznego, co wiąże się z wyższym ryzykiem.
– Platforma działa na rynku stosunkowo krótko.
– Brak rynku wtórnego, co oznacza ograniczone możliwości sprzedaży inwestycji przed terminem.
– Brak dedykowanych regulacji prawnych dotyczących działalności platformy.
– Brak niezależnego nadzoru nad Fintown, niezależnego od właścicieli i Zarządu.
– Brak obsługi w języku polskim.
– Brak dedykowanej aplikacji mobilnej.

Bezpieczeństwo inwestycji na Fintown

W grupie Vihorev do którego należy platforma Fintown priorytetem jest bezpieczeństwo inwestycji dokonywanych za pośrednictwem platformy inwestycji w nieruchomości typu P2P, Fintown. Jak deklarują założyciele:

w tym celu strukturyzujemy pożyczki na platformie w formie pożyczek mezzanine, które są bezpośrednio powiązane z działającymi i rozwiniętymi nieruchomościami.

Warto wspomnieć, że banki zwykle uczestniczą w projektach, które są oceniane jako opłacalne przez wewnętrzne zarządzanie ryzykiem.

Każda nieruchomość jest starannie oceniana, aby upewnić się, że ma szacowaną wartość rynkową, która w pełni pokrywa wszystkie koszty, w tym płatności z tytułu kredytu seniora i pożyczki Fintown, w mało prawdopodobnym przypadku bankructwa.

Aby zagwarantować to, pożyczkobiorca zawsze inwestuje własny kapitał w każdy projekt (zasada „skin in the game”), co stanowi minimum 20% udziału własnego.

Aby zapewnić maksymalną przejrzystość struktury kapitałowej w każdym projekcie, zaangażowane są tylko bank, Fintown i pożyczkobiorca (Vihorev.Investments SE). Szczegółowe informacje na temat struktury i szacowanych kosztów można znaleźć w szczegółach projektu do Państwa wglądu.

Czy warto inwestować na Fintown?

Wybór inwestycji zawsze zależy od indywidualnych preferencji, celów i tolerancji ryzyka inwestora. Oczywiście, inwestowanie w nieruchomości na wynajem może być atrakcyjną opcją, ale ważne jest dokładne zrozumienie warunków i ryzyka związanych z konkretną platformą, taką jak Fintown, przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Przed zainwestowaniem w nieruchomości na wynajem na platformie Fintown, istotne jest przeprowadzenie własnego badania i oceny. Należy dokładnie przeanalizować oferowane projekty, zrozumieć politykę zarządzania ryzykiem, zyski i straty, a także warunki wycofania się z inwestycji.

Warto również wziąć pod uwagę czynniki zewnętrzne, takie jak sytuacja na rynku nieruchomości, trendy wynajmu w danym regionie, konkurencję i czynniki makroekonomiczne, które mogą wpływać na wyniki inwestycji.

Należy pamiętać, że inwestowanie w nieruchomości wiąże się z pewnym stopniem ryzyka, takim jak zmienność rynku, zmiany w prawodawstwie dotyczącym nieruchomości, ryzyko niewynajmu lub niewłaściwego zarządzania nieruchomością. Dlatego ważne jest, aby być odpowiednio zabezpieczonym i świadomym tych ryzyk przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

Ostateczną decyzję dotyczącą inwestowania w nieruchomości na wynajem na platformie Fintown powinno się podejmować po starannym rozważeniu wszystkich informacji, skonsultowaniu się z doradcą finansowym i uwzględnieniu własnych celów, sytuacji finansowej oraz preferencji inwestycyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *