oprocentowanie lokat bankowych prognoza 2018

Co z oprocentowaniem lokat w 2018 roku?

Rada Polityki Pieniężnej, chcąc zapewnić jak najlepsze warunki sprzyjające rozwojowi gospodarki trzyma drastycznie nisko stopy procentowe. Wpływa to negatywnie na oferty lokat bankowych. Czy powinniśmy oczekiwać w tym roku 2018 podwyższenia ich oprocentowania?

Prognozy dotyczące głównych stóp procentowych w Polsce 2018

Wysokość oferowanego przez banki oprocentowania lokat uzależniona jest od decyzji podjętych przez Radę Polityki Pieniężnej w kwestii wysokości głównych stóp procentowych w kraju. Prezes Narodowego Banku Polskiego stwierdził, że co najmniej do końca trzeciego kwartału tego roku stopy procentowe powinny pozostać na dotychczasowym, rekordowo niskim poziomie. Główna stopa procentowa NBP wynosi obecnie 1,5%. Już prawie 3 lata nie zmieniła się! Większość banków w Polsce proponuje dzisiaj zbliżone oprocentowanie depozytów bankowych. Analitycy nie przewidują natomiast, aby w najbliższym czasie mogło dojść do zauważalnych wzrostów. Prezes NBP zasugerował, że nie zamierza podnosić stóp w 2018 roku. Nie ma zatem co liczyć na rychły wzrost oprocentowania lokat.

Oprocentowanie lokat zależy głównie od stopy referencyjnej NBP

Stopa procentowa: Oprocentowanie Obowiązuje
od dnia
Stopa referencyjna 1,50 2015-03-05
Stopa lombardowa 2,50 2015-03-05
Stopa depozytowa 0,50 2015-03-05
Stopa redyskonta weksli 1,75 2015-03-05

Jedynie niektóre banki, pomimo braku podwyżek głównych stóp procentowych przez RPP, oferują nieco korzystniejsze oprocentowanie depozytów terminowych, aby przyciągnąć uwagę klientów. Najkorzystniejsze lokaty do 12 miesięcy ze stałym oprocentowaniem dostępne są naszej stronie głównej.

Lepsze oprocentowanie lokat dla nowych klientów w 2018

Depozyty terminowe dla nowych klientów banków są najczęściej bardziej atrakcyjne w porównaniu z lokatami standardowymi. Można bowiem uzyskać oferty nawet z dwukrotnie wyższym oprocentowaniem niż w przypadku innych depozytów tradycyjnych. Rosnąca z kolei rentowność lokat promocyjnych i produktów kierowanych do wyselekcjonowanej grupy klientów jest sygnałem zmiany koniunktury na rynku depozytów terminowych. Banki promują krótkoterminowe lokaty promocyjne albo lokaty łączone z produktami inwestycyjnymi. Ewentualnie wraz z kontami osobistymi.

Możliwe wzrosty stóp procentowych w Polsce pod koniec 2018 roku lub na początku 2019 roku mogą przynieść poprawę sytuacji osób, które są zwolennikami bezpiecznego trybu oszczędzania na lokatach bankowych. Na poważne zmiany w ofertach banków będzie trzeba jednak jeszcze długo poczekać. Niestety, samo podwyższenie stóp procentowych w kraju nie przełoży się automatycznie na wyższe oprocentowanie depozytów terminowych. Martwi za to inflacja skacząca nawet do 2,5%.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *