Lokaty bankowe czy coś innego?

Osoby, które decydują się na to, by lokować swoje pieniądze w bankach, często gubią się w wielości ofert i różnorodnych przepisów oraz regulaminów. Nieraz poszukują odpowiedzi na nurtujące ich pytania, bo chcieliby w pełni świadomie podjąć decyzję dotyczącą tego, gdzie warto umieścić środki, którymi dysponują. Dla tych właśnie, niezdecydowanych i zagubionych, powstał niniejszy tekst, który zawiera kilka porad odnośnie lokat bankowych. Odpowiemy na pytanie czym różnią się one od funduszy inwestycyjnych i co sprawia, że są odmienne od polisolokat. Podpowiemy także jakie są rodzaje oprocentowania i jaką lokatę wybrać, aby zabezpieczyć przyszłość dziecka. Odpowiedzi na te i kilka innych pytań znajdziecie poniżej. Zapraszamy do lektury.

Lokata bankowa czy fundusz inwestycyjny?

Większość z nas wybiera jako sposób na oszczędzanie, umieszczanie swoich środków na lokatach długoterminowych. Czym one są? To umowy zawierane pomiędzy bankami a ich klientami. Na ich mocy osoby fizyczne lub firmy udostępniają bankom swoje środki pieniężne na określony czas. Bank zobowiązuje się wypłacić po danym okresie czasu odsetki, które księgowane są w różnych odstępach czasowych. O ich wysokości decyduje z kolei oprocentowanie. Fundusz inwestycyjny to z kolei rodzaj wspólnego inwestowania pieniędzy, którego poszczególne rodzaje różnią się między sobą poziomem ponoszonego ryzyka. Lokata ma tę zaletę, że nie wiąże z ponoszeniem żadnych opłat manipulacyjnych, mogą one pojawić się dopiero wtedy, gdy umowa zostanie zerwana przed czasem ustalonym w umowie. Fundusz inwestycyjny wymaga większego wkładu pieniężnego. Lokaty wiążą się także z mniejszym ryzykiem, bo środki na nich złożone zabezpieczone są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Zysk z funduszu inwestycyjnego nie jest tak pewny, a może nawet przynieść straty. Lokata z kolei daje nam pewność, że uzyskamy dodatkowe środki, nawet jeśli nie miałyby być one bardzo wysokie, bo najczęściej oprocentowanie lokat długoterminowych jest raczej niewysokie. W ostatecznym rozrachunku trzeba przyznać, że lokata długoterminowa jest dobrym sposobem na zarobienie pieniędzy. Trzeba tylko zdać sobie sprawę z tego, że zyski będą może niewielkie, ale za to nie zostaną okupione nadmiernym ryzykiem.

Lepiej wybrać lokatę bankową czy polisolokatę?

Polisolokaty powstały po to, by ominąć tak zwany „podatek Belki”, jednakże nowelizacja przepisów sprawiła, że ten produkt bankowy również nie jest wolny od daniny na rzecz państwa. W związku z tym czym różnią się obydwa instrumenty bankowe? Polisolokata, zwana inaczej polisą lokacyjną, jest połączeniem lokaty oszczędnościowej i ubezpieczenia. Dotycząca jej umowa podpisywana jest na okres dłuższy niż 5 miesięcy. Wymaga także wpłacenia o wiele większej sumy niż ma to miejsce w przypadku lokaty. Wyższe jest jednak oprocentowanie. Niestety, nie każdy może skorzystać z udogodnień tego rozwiązania i musi liczyć się z tym, że w przypadku upadku instytucji, której powierzamy pieniądze – otrzymamy tylko 50 procent wpłaconych przez nas pieniędzy. Dlaczego? Bo Polisolokaty należą do Ubezpieczeniowego Funduszy Gwarancyjnego, który zapewnia mniejszą ochronę niż BFG. Z tych prostych powodów o wiele lepiej jest wybrać lokatę długoterminową. Ona jest bezpiecznym instrumentem finansowym, który daje nam pewny zysk.

Rodzaje oprocentowania lokat bankowych

Podpisując umowę z bankiem, zwrócimy na pewno uwagę na to, jak wysoko oprocentowana jest wybrana przez nas lokata. Musimy być jednak uważni. Różne instytucje finansowe w swoich ofertach mówią o innym rodzaju oprocentowania. Warto zwrócić na to uwagę i mieć świadomość różnic pomiędzy nimi. Przede wszystkim rozróżniamy oprocentowanie stałe i zmienne. O pierwszym z nich mówimy wtedy, gdy oprocentowanie jest na takim samym poziomie przez cały okres trwania umowy i wysokość odsetek możemy obliczyć jeszcze przed podpisaniem zobowiązania na rzecz instytucji finansowej. Drugie oprocentowanie odznacza się dużą chwiejnością. Jego wysokość uzależniona jest od stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski.

W związku z tym nie można odgórnie przewidzieć, jak wysokie będą nasze zyski z lokaty. Dzieje się tak, ponieważ finansiści zmieniają stopy co miesiąc zgodnie z ustaleniami Rady Polityki Pieniężnej. Taki rodzaj oprocentowania dobry jest więc dla osób, które albo nie boją się ryzyka albo mogą z większą lub mniejszą dozą prawdopodobieństwa oszacować, ile wyniosą wspomniane współczynniki. Podtypem oprocentowania zmiennego jest oprocentowanie progresywne. Ono uwzględnia kapitalizację odsetek. Oznacza to tyle, że po każdej kolejnej kapitalizacji, podstawowa stawka naszego depozytu, od które naliczane są odsetki, wzrasta.

To rozwiązanie korzystne dla każdego inwestora, bo pozwala na to, by wynieść z lokaty o wiele większe zyski. W dalszej części rozważań na temat oprocentowania zwrócimy również na to, że różne są sposoby naliczania zysku. Wśród nich znajdują się oprocentowanie nominalne, efektywne i rzeczywiste. Pierwsze z nich, oprocentowanie nominalne jest tym, z którego banki korzystają najczęściej. Podawane jest w skali roku, niezależnie od czasu trwania naszej umowy. Nie uwzględnia ono kapitalizacji odsetek ani żadnych innych kosztów związanych z inwestycją. Drugie, oprocentowanie efektywne także nie zawiera informacji o czasie trwania umowy, jednakże uwzględnia kapitalizację odsetek. Następuje ona każdorazowo z końcem każdego okresu depozytu naszych środków. W związku z czym wartość tego oprocentowania jest równa oprocentowaniu nominalnemu. Trzeci typ zwany jest oprocentowaniem realnym. Określa wartość, której banki nie przedstawiają w swoich ofertach handlowych. Określa ono rzeczywisty zysk z inwestycji i uwzględnia takie zagadnienia jak inflacja i wysokość zysku naliczoną od zysku kapitałowego.

Lokata oszczędnościowa dla dziecka

Wiedząc już, z jakimi rodzajami oprocentowania możemy spotkać się podczas podpisywania umowy, zadajmy pytanie, jaką warto zawrzeć, by zapewnić przyszłość swojemu dziecku. Eksperci są pewni, że najlepszą drogą do tego jest lokata oszczędnościowa długoterminowa. Ona pozwoli na to, by nauczyć pociechę tego, jaka jest wartość pieniądza, jak również tego, że warto oszczędzać. Dodatkowo lokata bankowa jest mniej ryzykownym rozwiązaniem niż polisa posagowa, która wiąże się z o wiele większym ryzykiem. Dlatego też w celu odłożenia pieniędzy na rzecz przyszłości dziecka – rozważmy lokatę bankową. Zastanówmy się, na jaki czas chcemy zawrzeć umowę, jakie ma być jej oprocentowanie (stałe, zmienne czy progresywne?) i który bank warto wybrać.

Trzeba jednak pamiętać, że lokata skutecznie zamrozi te oszczędności, więc rozsądnie wybierzmy kwotę, którą na nią wpłacimy. Nie będziemy mogli jej bowiem wypłacić bez szwanku dla wysokości odsetek. Nie jesteśmy skazani na lokatę w banku, w którym mamy rachunek warto o tym pamiętać, by nie ograniczać się przy wyborze najbardziej opłacalnej lokaty. Pamiętajmy więc o tym, że niezależnie od tego, gdzie posiadamy rachunek – lokatę możemy założyć w zupełnie innym banku. W jej wyborze pomogą nam sporządzane na ten temat rankingi i zestawienia. One dadzą nam najnowsze informacje o tym, co jest najbardziej opłacalne.

Mamy nadzieję, że zebrane w teście porady na temat lokat pomogą w tym, by wybrać najlepszą spośród nich. Warto podejść do tego wyboru rozsądnie. Wtedy unikniemy błędu i nie narazimy się na nieprzyjemne skutki źle podjętej decyzji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *