fundusz pieniezny

Czy warto inwestować w fundusze pieniężne?

Szukając alternatywy dla lokat bankowych na pewno trafiłeś na ofertę funduszy pieniężnych. Czy opłaca się bardziej inwestować w fundusze pieniężne niż korzystać z najlepszych lokat bankowych dowiesz się po lekturze tego artykułu.

Na początek trzeba sobie odpowiedzieć w co tak naprawdę inwestuje fundusz pieniężny i czy jest tak samo bezpieczny jak lokata bankowa.

W co inwestują fundusze pieniężne?

Fundusz pieniężny jest przeznaczony dla osób i instytucji, które chcą osiągnąć stopę zwrotu wyższą niż w przypadku krótkoterminowych lokat bankowych. Skład portfela inwestycyjnego każdego funduszu jest nieco inny jednak zazwyczaj składa się on z czterech podstawowych aktywów.

  • Zaangażowanie w bony emitowane przez Skarb Państwa wynosi zazwyczaj od 40% do 100% portfela.
  • Krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez inne podmioty stanowią do 50-60% portfela.
  • Często około 10% portfela to lokaty bankowe oraz gotówka.

Jeśli troszkę znasz się na rynkach kapitałowych to dobrze wiesz że bony I obligacje emitowane przez skarb państwa rzeczypospolitej polskiej są bardzo słabo oprocentowane. Jak zatem fundusz może uzyskiwać wyższe stopy zwrotu niż lokaty bankowe?

Przede wszystkim dzięki inwestowaniu w papiery dłużne emitowane przez inne podmioty. Trzeba też zaznaczyć, że ryzyko inwestowania w dług inny niż bony i obligacje skarbowe jest naznaczone dużo większym ryzykiem.

Lokata bankowa bezpieczniejsza niż fundusz pieniężny ?

Skład portfela inwestycyjnego każdego funduszu jest nieco inny, dlatego też wyniki funduszy różnią się między sobą. W okresie koniunktury bardziej ryzykowne fundusze pieniężne zarobią więcej, natomiast w gorszym okresie można spodziewać się słabych wyników.

Lokaty w przeciwieństwie do funduszy pieniężnych są najczęściej oprocentowane według stopy stałej. Oznacza to, że z góry wiesz ile zarobisz.

Ważnym argumentem przemawiającym za lokatę bankowymi jest także to zerwać lokatę możesz w każdej chwili od ręki I masz dostęp do swoich środków praktycznie w każdej chwili.

Lokaty jednak są chronione bankowym funduszem gwarancyjnym do 100000 € natomiast jednostki funduszu pieniężnego nie mają takiej ochrony. To zdecydowanie istotny argument przemawiający za korzystanie z lokat bankowych na własną rękę niż powierzanie środków funduszowi pieniężnemu.

Jakie korzyści daje fundusz pieniężny?

Podsumujmy zatem jakie zalety ma fundusz pieniężny.

  • Możliwość osiągania atrakcyjniejszych zysków niż lokaty bankowe, bez konieczności przeprowadzania własnych analiz i podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych
  • Szybki dostęp do zgromadzonych pieniędzy również poprzez telefon i internet. Uczestnik funduszu inwestycyjnego może praktycznie w dowolnej chwili zażądać odkupienia jednostek uczestnictwa lecz sprzedaż i wypłata może trwać wiele dni.
  • Dostępność do instrumentów finansowych zarezerwowanych dla dużych inwestorów.
  • Różnorodność funduszy inwestycyjnych i możliwość przenoszenia środków między funduszami
  • Bezpieczeństwo powierzonych środków zapewnione przez regulacje prawne. Aktywa funduszu inwestycyjnego przechowuje Depozytariusz, a fundusz może dysponować tymi środkami jedynie zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu. TFI jest też poddane stałemu nadzorowi Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a ponadto musi przestrzegać określonych obowiązków informacyjnych, takich jak publikacja statutu oraz rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych zarządzanych funduszy.
  • Powierzenie oszczędności specjalistom minimalizuje koszty jednostkowe uczestnika. Środki pieniężne zgromadzone przez fundusz inwestycyjny powierzane są specjalistom. Specjaliści ci, dysponując rozległą wiedzą o rynku finansowym, poprzedzają wybór instrumentów finansowych analizą zmieniających się warunków gospodarczych, sytuacji poszczególnych spółek i indywidualnej charakterystyki nabywanych papierów wartościowych. W zależności od wyników tej analizy fundusz może dokonywać różnego rodzaju lokat.

Czy fundusz pieniężny daje większy zysk niż lokata bankowa ?

Tutaj odpowiedź jest bardzo prosta. Podczas hossy gospodarczej masz większe prawdopodobieństwo osiągnięcia większego zysku funduszu pieniężnym niż na lokacie bankowej. Jednak w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej czy nie daj boże kryzysu gospodarczego wyniki z inwestycji fundusz pieniężny z dużym prawdopodobieństwem będą dużo gorsze niż gdybyś ulokować pieniądze na lokacie w banku.

Poniżej możesz zobaczyć jak prezentują się wyniki funduszy pieniężnych w okresie hossy gospodarczej. Jak zauważysz wyniki większości funduszy nie odbiegają od zarobku na najlepszych lokatach bankowych dostępnych na naszej stronie. Trzeba też mieć na uwadze że lata 2015-2017 to okres bardzo dobrej koniunktury.

Wyniki funduszy pieniężnych dokonane na dzień 13-12-2017

 

Fundusz pieniężny Wycena jednostki Wynik za 1 rok 2017 (%) Wynik za 3 lata 2014-2017 (%)
Alior Pieniężny (Alior SFIO) 106,03 PLN 3,4 0
Allianz Pieniężny (Allianz FIO) 154,68 PLN 2,78 5,37
Allianz Pieniężny A1 (Allianz FIO) 155,37 PLN 2,87 0
Allianz Pieniężny Globalny (Allianz SFIO) 102,63 PLN 2,15 0
Allianz Pieniężny Globalny A1 (Allianz SFIO) 100,82 PLN 0 0
ALTUS Pieniężny (FIO Parasolowy) 110,1 PLN 2,74 6,01
Amundi Płynnościowy (Amundi Parasolowy FIO) 107,1 PLN 2,15 5,11
Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO) 30,1 PLN 2,52 4,95
Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO) 1 074,01 PLN 2,68 4,81
Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) 179,25 PLN 2,05 3,25
AXA Lokacyjny (AXA FIO) 123,36 PLN 2,52 5,69
BGŻ BNP Paribas Pieniężny (BGŻ BNP Paribas FIO) 103,99 PLN 3,38 0
BPS Pieniężny (BPS FIO) 134,58 PLN 3,62 7,01
BPS Płynnościowy (BPS SFIO) 1 146,64 PLN 4,21 8,4
Credit Agricole Lokacyjny (Credit Agricole FIO) 130,89 PLN 1,68 2,19
Esaliens Pieniężny (Esaliens Parasol FIO) 270,71 PLN 2,25 4,84
Investor Gotówkowy (Investor SFIO) 133,66 PLN 2,89 4,35
Investor Płynna Lokata (Investor FIO) 248,18 PLN 3,2 7,26
Ipopema Gotówkowy (Ipopema SFIO) 114,41 PLN 3,61 6,54
KBC Gamma (KBC Biznes SFIO) 253,59 PLN 4,44 9,36
KBC Pieniężny (KBC FIO) 189,59 PLN 3,77 8,03
KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO) 169,53 PLN 4,89 10,71
MetLife Lokacyjny (Światowy SFIO) 14,89 PLN 3,19 6,59
MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) 16,84 PLN 3,12 6,25
Millennium Depozytowy (Millennium FIO) 183,46 PLN 2,78 5,98
MS Płynnościowy (MS Parasolowy FIO) 101,33 PLN 0 0
NN (L) Depozytowy (NN SFIO) 115,84 PLN 1,63 3,55
NN Gotówkowy (NN FIO) 265,3 PLN 1,62 3,75
NN Lokacyjny Plus (NN FIO) 127,93 PLN 4,11 7,41
Noble Fund Pieniężny (Noble Funds FIO) 142,05 PLN 3,34 5,69
Novo Gotówkowy (Novo FIO) 139,58 PLN 1,01 2,7
Opera Pecunia.pl (Opera FIO) 12,75 PLN 1,43 2,82
Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) 9,94 PLN -0,3 -3,02
PGE Płynnościowy (PGE SFIO) 100,1 PLN 0 0
Pioneer Gotówkowy (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) 12,34 PLN 2,32 4,75
Pioneer Pieniężny (Pioneer FIO) 192,3 PLN 2,54 4,65
PKO Płynnościowy SFIO 11,69 PLN 3,63 6,86
PKO Płynnościowy SFIO A1 11,8 PLN 3,87 7,47
PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) 2 164,14 PLN 3,48 5,88
PKO Skarbowy A1 (Parasolowy FIO) 2 217,98 PLN 3,59 6,23
Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) 102,97 PLN 2,86 0
PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy) 77,36 PLN 3,12 5,96
Raiffeisen Aktywnego Oszczędzania (Raiffeisen SFIO Parasolowy) 106,67 PLN 2,12 4,04
Rockbridge Pieniężny (Rockbridge FIO Parasolowy) 107,71 PLN 3,12 6,11
Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) 35,66 PLN 2,59 3,96
Rockbridge Superior Pieniężny (Rockbridge Superior FIO) 105,68 PLN 3,06 0
SGB Gotówkowy (UniFundusze SFIO) 1 117,71 PLN 3,76 7,52
Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO) 345,72 PLN 3,06 5,7
SKOK Gotówkowy (SKOK PARASOL FIO) 123,36 PLN 1,89 3,27
Superfund Pieniężny (Superfund SFIO Portfelowy) 112,8 PLN 4,1 0
Superfund Płynnościowy (Superfund SFIO) 1 607,12 PLN 4,07 0
UniAktywny Pieniężny (UniFundusze SFIO) 107,15 PLN 4,41 0
UniGotówkowy Aktywa Polskie (UniFundusze SFIO) 1 013,97 PLN 0 0
UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) 216,37 PLN 4,43 8,33
Średnia % 2,73 4,19

Ja widać średni zysk za ostatnie 3 lata to ledwie 4,19%… czyli rocznie mniej niż 1,4%. W 2017 roku czyli najlepszym roku gospodarczo od 2007 roku wynik jest lepszy niż wyniki na lokatach lecz… takie tłuste lata nie zdarzają się często.

Podsumowując większy zysk z dużym prawdopodobieństwem osiągniesz na najlepszych lokatach bankowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.